Croatiae auctorum Latinorum bibliographia: persona karolyid1e817

CroALa, 2018-10-21+02:00.

Persona karolyid1e817

Karolyi, Loerinc 1747

Károlyi Lőrincz, a győri káptalan kanonokja, scardoniai püspök és nagyprépost; nemesi származású volt és 1747. márcz. 21. halt meg. Munkái: Triumphus victoriae. Az az tek. és ns. győri káptalan privilegiált városának, s majd minden nemzeteknél hires és nevezetes Nagy Győr vára vissza vételének dicsősséges emlékezete. Melyet a seregek urának Istenének hála-adó emlékezetére ... És az török pogánság kezéből megszabadult, s régi szabadságára jutott győri magyar népségnek örömére. Az 1732. eszt. bőjt-más havának 29. napján a szokott processiónak alkalmatosságával az Fehérvári kapu fölött élő nyelvvel le ábrázolt ugyan a t. n. győri káptalannak egyik tagja ... Győr. Speculum Jaurinensis Ecclesiae repraesentans tum ipsam cathedralem Ecclesiam, tum episcopos, qui a tempore divi Stephani proto-regis eidem praefuerunt usque ad exc. dnum Franciscum zichy de Vásonkő ... Opus posthumum. U. ott, 1747. Bod, M. Athenas 133. l. Horányi, Memoria II. 303. l. Katona, Historia Critica XXXIX. 965. l. Petrik Bibliogr. Szinnyei Magyar írók

ID

Auctoritas VIAF: 305599156

Opera

Numero: 1

opusid21993527 Speculum Jaurinensis ecclesiae ... usque ad ... Franciscum Zichy ...