Croatiae auctorum Latinorum bibliographia: persona jurkovicd1e781

CroALa, 2018-12-15+01:00.

Persona jurkovicd1e781

Jurković, Ivan 1693

Jurkovics János, Jézus-társasági áldozópap és tanár, szül. 1657. jún. 7. Kalocsán (Pestm.); 1675. okt. 18. lépett a rendbe; tanított a grammatikai s humaniórák osztályaiban; azután a bölcselet és theologia tanára volt, 1692-től hét évig a kassai növendékek intézetének igazgatója, végül a bécsi Pázmány-intézetnek rectora, hol 1724. aug. 19. meghalt. Munkái: Septem Hungariae Heroes, totidem poemaceis a Poetis Cassoviensibus celebrati et ab Ejsdem Reverendis, Nobilibus ac Eruditis Dominis Dominis Neo-Baccalavreis, in Alma Viniversitate Cassoviensi per ... Dedicati et Praesentati. M.D.C.XCII. Cassoviae. (Egyetlen példány Pannonhalmán.) Duo Sanctioris Vitae Magistri S. Franciscus Borgia Et B. Mauritius Csáky Reverendis, Nobilibus ac eruditis Dominis Dominis AA. LL. et Philosophiae Noe Magistris in Alma Episcopali Universitate Cassoviensi Per ... Dicati. Anno M.DC.XCIII. Leutschoviae. Levelei a budapesti egyetemi könyvtár kéziratai közt. Stöger, Scriptores 165. l. Szabó Károly, Régi M. Könyvtár II. 464., 472. l. De Backer-Sommervogel, Bibliothèque-Bibliogr. IV. 888. A budapesti m. kir. egyetemi könyvtár kéziratainak Czímjegyzéke. Bpest, 1894. II. 406. l. Szinnyei Magyar írók

ID

Auctoritas VIAF: 242410196

Opera

Numero: 2

opusid21991622 Duo sanctoris vitae magistri s. Franciscus Borgia et b. Mauritius Csaky ... per r.p. Joannem Bapt. Jurkovich e Soc. Jesu ... recens promotis ab illustrissima et nobili Rhetorica Cassoviensi dicati anno MDCXCIII.
opusid21991708 Septem Hungariae heroes totidem poemaceis a poetis Cassoviensibus celebrati ... per r.p. Joannem Jurkovich Soc. Jesu ... dedicati et praesentati, anno MDCXCII