Croatiae auctorum Latinorum bibliographia: persona jurjevicd1e778

CroALa, 2018-12-11+01:00.

Persona jurjevicd1e778

Jurjević, Josip 1822

Jurjević, Josip (Juršić de Toul), hrvatski pravnik (Jablanac, 5. II. 1785 – Beč, 21. XI. 1875). Početnu izobrazbu stekao u Karlovcu, a humanističku u Zagrebu. Završio filozofiju u Szegedu, a pravo u Egeru. Bio je profesor statistike i rudnoga prava na Pravnome fakultetu Kraljevske akademije znanosti u Zagrebu (1811–34); potom profesor Sveučilišta u Pešti. Nakon umirovljenja živio u Beču. U Zagrebu objavio sveučilišne udžbenike Institucije rudnog prava Ugarske (Institutiones iuris metallici Hungariae, 1822) i Teorija statistike (Theoria statisticae, 1825). HE

Jurjevich József (tuóli), jogi doktor, egyetemi tanár, szül. 1785. febr. 5. Jablanaczon (Pozsegam.); a grammatikai osztályokat Károlyvárosban, a humaniorákat Zárábban tanulta; a bölcseletet Szegeden, a jogot Egerben hallgatta; jogi gyakorlat után 1810-ben ügyvédi oklevelet nyert; a zágrábi akadémiában 1811-től 1834-ig az államtudomány (statisztika) és bányajog ny. rendes tanára volt. 1834. márcz. 27. e minőségben a pesti egyetemhez neveztetett ki és tanítói székét okt. elfoglalta. 1838, 1842. és 1843-ban kari dékán volt. 1843-ban királyi tanácsosi czímmel nyugalmaztatott. Meghalt 1875. nov. 21. Bécsben 90 éves korában. Munkái: Institutiones juris metallici hungarici. Zagrabiae, 1822. Theoria statisticae. U. ott, 1825. Hazai s Külf. Tudósítások 1834. I. 29. sz. Fejér, Historia Academiae 149. l. Nagy Iván, Magyarország Családai V. 370. l. Pótlékkötet 300. l. Petrik Bibliogr. és gyászjelentés. Szinnyei Magyar írók

ID

Auctoritas VIAF: 75378131

Opera

Numero: 2

opusid21991450 Institutiones iuris metallici Hungarici, quas conscripsit Iosephus Jurievich de Tuol
opusid21991536 Theoria statisticae, quam conscripsit Iosephus Jurjevich de Tuol.