Croatiae auctorum Latinorum bibliographia: persona jul01

CroALa, 2018-12-11+01:00.

Persona jul01

Julije II. Iulius II, Pont. Max. Giulio II Giuliano della Rovere 5. 12. 1443. Albissola 14xx_3_third 12. 2. 1513. Rim Talijan Rim franjevac političar i diplomat papa 31. 10. 1503-12. 2. 1513.

Bio je veliki mecena; zaštitnik umjetnika Michelangela, Raffaela i Bramantea

Jedan je od najvećih renesansnih papa, poznat kao “papa ratnik”, odlučno branio papinsku svjetovnu vlast

Marulić ga spominje u dva epigrama, u drugom vrlo kritički. LS 90 i 92 .

V. zapis u EI