Croatiae auctorum Latinorum bibliographia: persona jelacic01

CroALa, 2018-11-20+01:00.

Persona jelacic01

Ljudevit Jelačić Ludovicus Jellachich de Buzin 1792. Zagreb 18xx_2_third 1851. Čehi kraj Zagreba pravnik i političar Proza Godine 1808. završio je filozofski tečaj na Kraljevskoj akademiji znanosti u Zagrebu 1808.-1810. studirao je na Pravnom fakultetu Doktorirao je pravo na Sveučilištu u Pešti 1811. Bio je profesor na Pravnom fakultetu u Zagrebu 1812.-1824. Smijenjen je zbog svojih političkih stajališta (protivnik apsolutizma i pripojenja prekosavskih krajeva Kraljevini Iliriji) počeo se baviti odvjetništvom. Sudjelovao je u ilirskom pokretu i bio član uredništva Novina horvatskih, ali se povukao već 1835. i prišao mađaronima, možda zbog uvođenja štokavštine te svojeg izrazitoga liberalizma, antiklerikalizma i otpora Austriji. Godine 1834. Saboru je predložio elaborat o hrvatskom pravu na Dalmaciju. Njegov prijedlog nagodbe s Madžarima o državnom uređenju Hrvatski sabor 1848. nije prihvatio.