Croatiae auctorum Latinorum bibliographia: persona janpan01

CroALa, 2018-12-15+01:00.

Persona janpan01

Jan Panonije Jan Panonac Ivan Česmički Ivan Kesinački Ivan Vitez Panonac Ianus Pannonius Johannes Cesinge Johannes Pannonius Vitezius 29.8.1434. 14xx_3_third 30.11.1472.

LHP

Ferrara, Padova, Pečuh, Budim, Bosna, Slavonija poezija: heksametar, elegija, epigram, govori, pisma, prozni prijevodi s grčkog

Hrvatski latinisti

Italija

Ugarsko Kraljevstvo

Jan Panonac (Ianus Pannonius, Jan Panonije, Ivan Česmički), hrvatski humanist (nepoznato mjesto blizu ušća Drave, 29. VIII. 1434 – Medvedgrad kraj Zagreba, 27. III. ili 30. XI. 1472). Uz lat. pseudonim, po kojem je poglavito poznat, pouzdano se zna samo njegovo krsno ime Ivan (Johannes). Tradicionalni oblik obiteljskoga imena (Česmički) zacijelo nije točan; u novootkrivenim rukopisima iz Seville naziva se Joannes Pannonius Vitesius (Ivan Panonac Vitez). Ugledni talijanski suvremenici isticali su njegovo »slavensko« (dakle hrvatsko) podrijetlo, a tako ga je identificirao i stih na početku važnoga leipziškoga kodeksa iz XV. st. Rano djetinjstvo Jana Panonca obavijeno je tamom. Kao trinaestogodišnjaka poslao ga je ujak Ivan Vitez od Sredne na školovanje u Ferraru, kod poznatoga pedagoga Guarina Guarinija. Nakon Ferrare (1447–54) studij je nastavio u Padovi, gdje je 1458. postao doktor kanonskoga prava. Vrativši se u Ugarsku, bio je 1459. imenovan pečuškim biskupom. Na zahtjev kralja Matije Korvina prešao je na dvor u Budimu; 1463–64. pratio je kralja na vojnim pohodima; kao njegov izaslanik pozdravio je 1465. u Rimu novoga papu Pavla II. God. 1469. bio je imenovan slavonskim banom, zajedno s Ivanom Thuzom, ali su obojica ubrzo bila smijenjena. Uskoro se pridružio skupini velikaša koji su, nezadovoljni Korvinovom samovladom, ponudili prijestolje poljskom kraljeviću Kazimiru. Budući da se urota izjalovila, morao je bježati; sklonio se kod zagrebačkoga biskupa Osvalda Thuza na Medvedgradu, gdje je i umro. Jan Panonac pisao je isključivo latinski, i to dulje pjesme u daktilskom heksametru, elegije, epigrame, govore, pisma; prevodio je s grčkoga, i u prozi i u stihu. Najdulje i najpoznatije heksametarske pjesme dva su panegirika, prvi upućen učitelju G. Guariniju, drugi Mlečaninu Jacopu Antoniju Marcellu, prijatelju i meceni. Većina od 35 elegija tematski je vezana uz događaje u obitelji ili prijateljskome krugu, a najdojmljivije su one koje obilježavaju dramatične epizode u pjesnikovu životu (tužbalica u povodu majčine smrti, elegije napisane na ratištu i u nastupu bolesti). Epigrami, kojih se očuvalo više od 400, književno su najvrjedniji dio njegove ostavštine. Pretežito su satirički i erotski, a neki i otvoreno opsceni; nastali su najvećim dijelom za boravka u Italiji. Kako sam tvrdi, u njima mu je žanrovski uzor bio rimski pjesnik Marcijal. Kao ekskluzivni latinist koji se kretao u narodnosno šaroliku prostoru između Dunava i Jadrana, Jan Panonac je predmet interesa triju nacionalnih književnih historiografija, hrvatske, madžarske i talijanske. Iz perspektive hrvatskoga latinističkoga quattrocenta on je zacijelo najsnažnija pjesnička osoba, vrhunski poznavatelj jezične i književne tradicije koji je – za razliku od mnogih suvremenika – vlastiti talent uspio sačuvati od izazova filoloških bizarnosti i učenih lektirnih prisjećanja. To što za života ništa nije uspio objaviti tiskom dijelom je ograničilo, a dijelom odgodilo njegovu primjerenu recepciju, no danas se njegovi tekstovi zatječu u najutjecajnijim međunarodnim antologijama novolatinskog pjesništva. HE

ID

Auctoritas PND: 119169959
Auctoritas VIAF: 92387376

Opera

Numero: 31

opusid21944185 ... Opera, multo nunc demum quam umquam antea et auctiora et emendatiora in lucem edita
opusid21944271 Ad Guarinum Veronensem panegyricus. Eiusdem Elegiarum liber et Epigrammatum sylvula. Item Lazari Bonamici Carmina nonnulla.
opusid21944357 Iani Pannonii /Opera/
opusid21944443 Elegiarum aureum opusculum.
opusid21944540 Elegiarum liber unus
opusid21944637 ... Epigrammata antea non impressa.
opusid21944734 Eranemus, hoc est Ventorum contentio. Nunc seorsim excusus.
opusid21944820 ... Libri III poematum, elegiarum et epigrammatum.
opusid21944906 ... Lusus quidam et epigrammata nunc primum inventa et excusa. Opera Ioannis Sambuci
opusid21944992 ... Panegyricus in laudem Baptistae Guarini Veronensis praeceptoris sui conditus.
opusid21945089 ... Panegyricus Jacobo Antonio Marcello patritio Veneto.
opusid21945186 Plutarchi Cheronei philosophi libellus Quibus modis ab inimicis iuvari possimus, Ioanne Pannonio ... interprete. Eiusdem De negotiositate libellus, Io. Pan. interprete. Oratio Demosthenis Contra regem Philippum, Io. Pan. interprete. Fabula : ex Homero de Glauci et Diomedis armorum permutatione, per Io. Pannonium Latinitate donata.
opusid21945283 Jani Pannonii, episcopi Quinque-eccles ... Quae uspiam reperiri adhuc potuerunt omnia. Opera Joannis Sambuci.
opusid21945369 ... Sylva panegyrica in Guarini Veronensis praeceptoris sui laudem condita.
opusid21945466 ... Sylva panegyrica ad Guarinum Veronensem praeceptorem suum. Et eiusdem Epigrammata numquam antehac typis excusa.
janpan01-c01-14xx Panegyricus in laudem Baptistae Guarini Veronensis praeceptoris sui conditus
janpan01-c02-14xx Panegyricus Jacobo Antonio Marcello patritio Veneto.
janpan01-p01-14xx Plutarchi Cheronei philosophi libellus Quibus modis ab inimicis iuvari possimus, Ioanne Pannonio ... interprete. Eiusdem De negotiositate libellus, Io. Pan. interprete. Oratio Demosthenis Contra regem Philippum, Io. Pan. interprete. Fabula : ex Homero de Glauci et Diomedis armorum permutatione, per Io. Pannonium Latinitate donata.
janpan01-c03-14xx Jani Pannonii, episcopi Quinque-eccles ... Quae uspiam reperiri adhuc potuerunt omnia. Opera Joannis Sambuci.
janpan01-c04-14xx Sylva panegyrica in Guarini Veronensis praeceptoris sui laudem condita
janpan01-c05-14xx Sylva panegyrica ad Guarinum Veronensem praeceptorem suum. Et eiusdem Epigrammata numquam antehac typis excusa
janpan01-c06-14xx Opera, multo nunc demum quam umquam antea et auctiora et emendatiora in lucem edita
janpan01-c07-14xx Ad Guarinum Veronensem panegyricus. Eiusdem Elegiarum liber et Epigrammatum sylvula. Item Lazari Bonamici Carmina nonnulla
janpan01-c08-14xx Iani Pannonii /Opera/
janpan01-c09-14xx Annales regni Hungariae
janpan01-c10-14xx Elegiarum liber unus
janpan01-c11-14xx Epigrammata antea non impressa
janpan01-c12-14xx Eranemus, hoc est Ventorum contentio. Nunc seorsim excusus
janpan01-c13-14xx Libri III poematum, elegiarum et epigrammatum
janpan01-c14-14xx Lusus quidam et epigrammata nunc primum inventa et excusa. Opera Ioannis Sambuci
janpan01-c15-14xx Ad Galeotum