Croatiae auctorum Latinorum bibliographia: persona jankovicd1e733

CroALa, 2018-12-15+01:00.

Persona jankovicd1e733

Janković, Martin 1807

Jankovich Márton, kath. plébános, szül. 1786-ban, 1807-ban másodéves theologus volt és 1809-ben miséspappá szenteltetett föl; segédlelkész, később plébános, majd alesperes lett Jankováczon, hol még 1848-banis működött és 1849 körül meghalt. Munkái: Rev. dno Stephano Katona, abbati S. Petri de Bodrogh-Monostor ... rectori suo clerus junior approplante SanCtl StephanI regIs nostrI saCra Die DeDICat. Colocae, (1807). AppLa VsVs pastorItIVs MetropoLItanae CoLoCzensIs eCCLesIae arChI-epIsCopo exc. illetve ac. rev. dno Petro Klobusitzky de Eadem ex cathedr. ecclesia Szathmariensi in sedem metropolitanam translato. Pesthini, 1822. Schematismus Colocensis 1848. Petrik Bibliogr. Szinnyei Magyar írók

ID

Auctoritas VIAF: 305720780

Opera

Numero: 2

opusid21988341 Applausus pastoritius metropolitanae Coloczensis ecclesiae archiepiscopo ... Petro Klobusitzky ... in sedem metropolitanam translato.
opusid21988427 Rev. dno. Stephano Katona, abbati s. Petri de Bodrogh-Monostor ... clerus junior appropiante s. Stephani regis nostri sacra die dedicat.