Croatiae auctorum Latinorum bibliographia: persona jankovicd1e729

CroALa, 2018-10-18+02:00.

Persona jankovicd1e729

Janković, Antun 1826

Janković, Antun. Liječnik u Pešti. Hrvat po podrijetlu Grmek, str. 82

Jankovich Antal, orvosdoktor, József és István főherczeg nádorok nyug. udvari főorvosa, báni (Trencsénm.) származású; a budapesti orvosegylet tiszteletbeli, a Budapest főváros törvényhatóságának bizottmányi tagja. Meghalt 1886. okt. 23. Budapesten 87. évében. Czikkei az Orvosi Tárban (1833. Az 1832. budai vörhenyjárvány, Az ezidei budapesti orosz hurutlázjárvány, Az asszonyi emlők betegségei s orvoslása szülés előtt és után, 1838. Forró fejvizkór, 1839. Mi az oka, hogy a belső gyakorlati gyógytudomány utolsó négy évtized alatt nem tett oly örvendetes előhaladást, mint az orvosi tudomány egyéb ágai, péld. a vegytan, élettan, sebészet satb., 1840. Vérköpés s reá következett ólmos kődcsömör, Nevezetes túlingerlékenység, melyek jelenségei világosan az önkéntes állati magnetismusra emlékeztettek, Velős mondások, A vegyelfajulások, discrasiae, kór- és gyógytanos tekintetben, 1840. A külön gyógyszerekről, Budapesti kór- és időjárat 1839. nov.-1840. márcz., A vörhenyláz természetének és gyógyításának illő méltánylásáról. Az orvosi gyógymódok és rendszerek változékonyságáról, 1841. Aphorizmák, Járulék a hártyás torokgyík fölötti nézetekhez kóreredeti és gyógytanos tekintetben, 1842. Észrevételek a lábokrúl általában, A nagy adagban nyujtott hánytató borkő hatásairól, Budapesti kir. orvosegyesület, A hagymáz és idegláz közötti különbségről, A gyógyszerek ereje s hatásának az eddiginél pontosabb meghatározása szükséges voltáról, 1845. Beszéd, melyet a budapesti orvosegylet évnapján tartott), a M. Orvos-sebészi Évkönyvben (1844. Aphorismák, Beszéde az orvosegyesületi elnök tisztujítás alkalmával). Felolvasásokat tartott a budapesti kir. orvosegylet gyűlésein 1840-46-ban. Munkái: Dissertatio inaug. medico-practica sistens ... memorabilia clinica in nosocomio civili Pesthiensi anno 1826 collecta. Budae, 1826. Die epidemische Cholera in den Jahren 1817-1832, ihr Wesen, Ursache und rationelle Behandlung. U. ott, (1832). Pesth und Ofen mit ihren Einwohnern, besonders in medizinischer und anthropologischer Hinsicht. U. ott, 1838. (Ism. Figyelmező 17., 20., 22. sz.) Rupp, Beszéd 154. l. Szinnyei Könyvészete. A kir. budapesti orvosegylet 1880. Évkönyve 100-105. l. és gyászjelentés. Szinnyei Magyar írók

ID

Auctoritas VIAF: 305596898

Opera

Numero: 1

opusid21988083 Dissertatio inauguralis medico practica sistens memorabilia clinica in nosocomio civili Pestiniensi anno 1826 collecta, quam ... pro gradu doctoris medicinae rite ac legitime consequendo in ... Universitate Hungarica Pestiensi publicae : disquisitioni submittit Antonius Jankovich.