Croatiae auctorum Latinorum bibliographia: persona jakosicd1e716

CroALa, 2018-11-19+01:00.

Persona jakosicd1e716

Jakošić, Josip 1795

Jakošić, Josip, hrvatski kulturni djelatnik i pisac (Budim, Madžarska, 2. VI. 1738 – Budim, 4. II. 1804). Franjevac, profesor filozofije i teologije u Budimu i Radni; gvardijan i tri puta provincijal. U budimskome franjevačkome samostanu uredio bogatu zbirku knjiga i rukopisa; potaknuo mladoga M. P. Katančića na skupljanje starina. Glavno djelo: Pisci međuriječne Panonije, Savije sada rečene Slavonije, popisani 1795. godine (Scriptores interamniae vel Pannoniae Saviae nunc Slavoniae dictae anno 1795 conscripti). HE

Jakosics József. Capisztrán szerzetes, szül. 1738. jún. 2. Budán; iskoláit szülővárosában és a magyar nyelv megtanulása végett Gyöngyösön végezte; 1756. szept. 6. vétetett föl a rendbe; a bölcseletet és theologiát Budán és Rómában hallgatta; visszatérte után hitszónok, vicárius és bölcseleti lector Budán; honnét három év mulva Radnára rendeltetett theologiai tanárnak; definitor és provinciális volt három évig; azután rendház főnök szintén háromig Temesvárt, Tolnán és ismét Temesvárt; majd tartományi főnök; azután Vukovárt a rend tanácsosa; végre harmadszor is megválasztották provinciálisnak. Az esztergom-főegyházmegyei szentszéknek is ülnöke volt. A rend budai könyvtárának és kéziratgyűjteményének ő volt az alapítója s gyűjtője. Meghalt 1804. febr. 4. Budán. Munkái: Literae circulares 1803. szept. 1. Budae. (Velikanovics János atya haláláról.) Literae encyclicae. 1803. decz. 7. U. ott. (Pavisevics József atya haláláról). Collectanea vitae, mortis et operum Divi Joannis a Capistrano ... U. ott, 1803. (Névtelenül.) Zeitschrift von und für Ungern V. 122. 247. l. Catalogus Bibl. Fr. Com. Széchényi Suppl. II. 479. Schematismus provinciae S. Joannis a Capistrano 1887. 9. l. Szinnyei Magyar írók

ID

Auctoritas VIAF: 78069357

Opera

Numero: 3

opusid21986308 Collectanea vitae, mortis et operum divi Joannis a Capistrano
opusid21986394 Litterae circulares occasione mortis fr. Joannis Velikanovich Universis et singulis ... magnam profecto, amantissimi fratres ... Budae, 1. Septembris 1803
opusid21986480 Litterae encyclicae 1803. 7. Dec.