Croatiae auctorum Latinorum bibliographia: persona ivanovicd1e692

CroALa, 2018-10-20+02:00.

Persona ivanovicd1e692

Ivanović, Andrija 1834

Ivanović, Andrija. Pečuh 1805 - Virje 1880. Liječnik u različitim mjestima Hrvatske, Srbije, Ugarske i Austrije. Bavio se homeopatijom, liječenjem sugestijom, hidroterapijom i sl. Grmek, str. 81

Ivanovics András orvosdoktor, pécsi (Baranyam.) származású, 1834-ben a pesti egyetemen nyert orvosdoktori oklevelet. Bővebb tapasztalás gyűjtése végett 1847 végén Szerbországba költözött és ott kerületi főorvosi állást vállalt. Ezután Kapronczán (Horvátország) városi főorvos lett és innét 1856-ban jött Pestre, hol mint gyakorlóorvos működött; innét Pécsre s 1867. okt. Budára költözött, hol véglegesen mint gyakorlóorvos letelepedett. Czikkei a Tudományos Gyűjteményben (1835. II., III. A virtusról, XIII. Az egészségről s ennek romlása okairól), az Athenaeumban (1837. II. Gyógyrendszer a XIX. században, 1838., 1840. Orvosiak, 1842. A homoeopathia ügyében), a Természetben (1838. A hideg vizről, Csudaszülött, A juh himlő pótléka a tehénhimlőnek, Rokonság és türhetetlenség, Marhavész hasonszenvi orvoslása), az Orvosi Tárban (1839. II. Budapesti idő- és kórjárat 1839-iki májusban, 1840. I. Priesznich Vincze és Schrott János gyógymódjáról, A két végfél kiegyeztetése, 1841. II. figyelmeztetés a vizgyógyintézet ügyében, 1842. II. A vizgyógymódról, vagy a physicai gyógyszernélküli gyógytanról, Orvosi tételek, 1843. II. Orvosi tételek, Békés vitatkozás iránti nyilatkozat), a Hasonszenvi Lapokban (1867. A viziszony gyógyítása és korunk főbb gyógyrendszerei, 1868. Éléstan, Diaetetica, a légzés, meleg, a napfény, Az étkezés, az étel különösen, italok, a világ villanydelej, álom és ébrenlét.) Munkái: Specimen inaugurale medicum, de magnete. Pestini, 1834. egy tábla rajzzal. (A szöveg magyar.) Hasonszenves gyógyrendszer (homoeopathia). Pécs, 1837. A hasonszenves házi és uti orvos, vagyis a tanácsadó kisebb és sürgetőbb bajokban. U. ott, 1837. Autoiatria. Selbstheilarzt. (Lebens-Magnetismus.) Theoretisch und praktisch dargestellt. Gratz, 1858. Hiteles bizonyítványok a dühös ebek által marott és részint már a kezdő víziszonyban szenvedő betegek gyógyítása felől. Debreczen, 1870. Előfizetést hirdetett 1838-ban következő munkájára: Supplementa Medicinae practicae congesta per Pannoniae Medicos Hirnök 1838. 60. sz. Bugát és Flór, Magyarországi orvosrend Névsora 1840-re 64. l. Rupp, Beszéd 157. l. Hasonszenvi Lapok 1866. 3. sz., 1867. 12. sz. Szinnyei Könyvészete. Szinnyei Magyar írók

ID

Auctoritas VIAF: 37595804

Opera

Numero: 1

opusid21985565 Specimen inaugurale medicum de magnete, quod ..., dum in alma ac celeberrima universitate Pesthana ad doctoris medicinae gradus eveheretur, concinnavit Andreas Ivanovics, Quinqueecclesiensis ... die 12. Iulii 1834