Croatiae auctorum Latinorum bibliographia: persona ivancicd1e696

CroALa, 2018-12-11+01:00.

Persona ivancicd1e696

Ivančić, Ivan 1763

Iváncsics (Ivanchich) János bölcseleti s theologiai doktor, apát-kanonok, szül. 1722. nov. 25. Komáromban. 1740-ben lépett a Jézus-társaságba; tanulmányait elvégezvén, egy évig Komáromban hitszónok volt; azután Nagyszombatban hat évig a bölcseletet, egy évig a történelmet tanította; 1760-ben lelki igazgató lett a bécsi Pazmaneumban, 1762-től pedig a dogmatica tanára a bécsi egyetemen. 1770-73. Praefectus generalis studiorum volt Nagyszombatban. A rend eltöröltetése után, 1774. jőn. 11. esztergomi kanonok, majd a sz.-háromságról nevezett siklósi cz. apát lett. 1775-77. a nagyszombati papnevelő-intézet rectora volt, 1778. márcz. 3. pedig honti főesperes lett. Meghalt 1784. júl. 17. Nagyszombatban. Munkái: Prosopopejae ex sacris literis desumptae, honori .. duorum neobaccalaureorum, dum i ... universitate Cassoviensi, prima aa. ll. et philosophiae laureae insignirentur, promotore Franc. Xav. Exterreicher, a poetis Cassoviensibus dicatae. Anno 1747. Cassoviae. Elementa opticae. Tyrnaviae, 1750. Oratio de Sanctissimae Virginis intaminato conceptu... U. 1752. Universae matheseos brevis institutio theoretico practica ex operibus P. P. Soc. Jesu collecta, complectens hac prima parte arithmeticam, geometriam, trigonometriam, mechanicam, staticam, hydrostaticam, hydraulicam, aerometriam. U. ott, 1752. Pars II. Complectens opticam, catoptricam, dioptricam, astronomiam. U. ott, 1753. Pars III. Complectens architecturam militarem, algebram et horographiam. U. ott, 1755. Panegyricus D. Ignatio dictus. U. ott, 1753. Institutiones Logicae in usum discipulorum conscriptae. U. ott, 1757 és 1763. Institutiones Physicae. U. ott, 1759. Assertoines ex Universa Philosophia.. Ex praelectionibus Ivan. Iváncsics. U. ott, 1759. Assertiones Theologicae de Deo Uno et Trino, de legibus, de peccatis et peccatorum poenis... in Universitate Viennensi 1765., ... sub. praes. Joan. Ivancsics ... (Viennae). Horányi memoria II. 266. Catalogus Bibl. Com. Franc. Széchényi. Suppl. I. 291. Katona, Historia Critica XL. 715. Fejér, Historia Academiae 82. Philosophiai Pályamunkák. Pest, 1825. I. 56. Stoeger, Scriptores 157. Szinnyei Könyvészete. Pauler Tivadar, a budapesti egyetem története I. 31., 55., 61., 93. De Backer-Sommervogel, Bibl.-Bibliogr. IV. 694. (Neve Stoeger után Ivansicsnak írva). Zelliger Alajos, Egyházi Irók Csarnoka 203. l. Szinnyei Magyar írók

ID

Auctoritas VIAF: 305498243

Opera

Numero: 1

opusid21985307 Institutiones logicae in usum discipulorum. Conscriptae a Joanne Ivancsics S. J. sacerdote ... in Universitate Tyrnaviensi professore