Croatiae auctorum Latinorum bibliographia: persona ilijicd1e679

CroALa, 2018-11-19+01:00.

Persona ilijicd1e679

Ilijić, Grgo 1797

Ilijić, Grgo (Varešanin), hrvatski teolog (Vareš, BiH, 18. X. 1736 – Kraljeva Sutjeska, BiH, 1. III. 1813). Stupio u franjevački red 1752. U Italiji završio studij filozofije i teologije. Bio je učitelj i samostanski vikar u Kraljevoj Sutjesci te župnik u Franjevačkoj provinciji Bosni Srebrenoj. Tajnik (1774–77) i provincijal Bosne Srebrene (1783–85., 1793–96), dobio je naslov ruspenskoga biskupa (1796) i apostolskoga vikara (1797). Osim snažnog utjecaja na modernizaciju uprave u Franjevačkoj provinciji Bosni Srebrenoj, djelovao je kao vjeroučitelj te utjecao na uvođenje novih propisa u odgoju franjevaca. Njegove su propovijedi, Sveta govorenja priko ciele godine, sačuvane u rukopisu. Glavna djela: Cvit razlika mirisa duhovnoga (1802), Nauk krstjanski i druge stvari za znati potrebite (1804). HE

ID

Auctoritas VIAF: 305599039

Opera

Numero: 2

opusid21984769 Epistola pastoralis illmi. et revmi. f. Gregorii a Varess /i.e. Grgo Ilijić/, episcopi Ruspensis
opusid21984855 Epistola pastoralis cum aliis nonnullis litteris circularibus illmi. et revmi. dni. fratris Gregorii a Varess /i.e. Grgo Ilijić/, episcopi Ruspensis ...