Croatiae auctorum Latinorum bibliographia: persona hostd1e672

CroALa, 2018-10-19+02:00.

Persona hostd1e672

Host, Nikola Toma 1797

HOST, Nikola Toma, liječnik i botaničar (Rijeka, 15. XII. 1761 — Beč, 13. I. 1834). Isusovačku gimnaziju završio u Rijeci, a studij medicine upisao 1782. na Sveučilištu u Beču, gdje je 1787. promoviran u doktora medicine. Botaniku je zavolio već za školovanja i prvi opisao floru Kastavštine i njezine okolice. Po završetku studija posvetio se medicini, botanici, hortikulturnoj struci i sveučilišnoj nastavi na Terezianumu. Car i kralj Franjo I. imenovao ga je svojim osobnim liječnikom i pomogao mu da osnuje botanički vrt u Belvederu u Beču. H. je u vrtu želio prikazati autohtonu floru Austrijskoga Carstva, ponajprije nepoznate biljke iz naših krajeva. Vrt je uspješno vodio 41 godinu, uz to predavao botaniku na Terezianumu, a pročuo se i kao liječnik koji je liječio biljem i biljnim lijekovima. U svom dugogodišnjem botaničkom radu otkrio je i opisao četiri biljna roda te više od 40 različitih vrsta i podvrsta. Objavio je i četiri knjige. U predgovoru prvoj (1797) navodi da opisuje biljke koje je vidio na putovanjima po južnoj Austriji, Kranjskoj, Koruškoj, Tirolu, Istri, Primorju i dijelu Hrvatske. Njegovo je najopsežnije djelo u 4 sveska s oko 4000 slika (1801–09) posvećeno porodici trava (Gramineae), a najpoznatije Flora Austriaca u dva sveska (1827–31). Četvrto djelo, o vrbama, ostalo je nedovršeno. H. je bio vrlo cijenjen u svjetskim znanstvenim krugovima te su ga brojne ustanove izabrale za svoga člana, njegov rodni grad Rijeka imenovao ga je 1823. plemićem-savjetnikom, a 1828. podijelio mu naslov »capitaneus civilis«. DJELA: Synopsis plantarum in Austria provinciisque adiacentibus sponte crescentium. Viennae, C. F. Wappler, 1797. — Icones et descriptiones graminum austriacorum, 1–4. Vindobonae 1801–1809. — Flora Austriaca, 1–2. Viennae 1827–1831. — Salix. Abbildungen und Beschreibungen der österreichischen Weiden. Vindobonae 1828. LIT.: C. Wurzbach: Biographisches Lexikon des Kaiserthums Oesterreich, 9. Wien 1863. — L. M. Torcoletti: Scrittori Fiumani. Fiume 1911, 108–127. — P. Šolić: Prinos valorizaciji djela Nicolausa Thomasa Hosta. Hortikultura, 54(1987) 3/4, str. 3–12. — Isti: Znameniti riječki prirodoslovci – zaboravljeni u svojem gradu. Priroda, 81(1991) 5/6, str. 11–12. Tatjana Blažeković (2002) HBL Tatjana Blažeković (2002)

ID

Auctoritas VIAF: 31986617

Opera

Numero: 4

opusid21984156 Flora Austriaca.
opusid21984242 Icones et descriptiones graminarum Austriacorum.
opusid21984328 Salix.
opusid21984414 Synopsis plantarum in Austria provinciisque adjacentibus sponte crescentium.