Croatiae auctorum Latinorum bibliographia: persona horvathd1e655

CroALa, 2018-12-16+01:00.

Persona horvathd1e655

Horvath, Ivan Krstitelj 1767

HORVAT, Ivan (Ivan Krstitelj; Janos Horváth), pedagog (Kőszeg, 13. VII. 1732 — Budim, 20. X. 1799). Potječe od hrvatske obitelji nastanjene u Kőszegu. Nakon završene gimnazije u Trenčinu, stupio je s 19 godina u Družbu Isusovu. Završivši studij bogoslovije s doktoratom u Trnavi, postaje prefektom u tamošnjem isusovačkom konviktu. Tu započinje svoju profesorsku i znanstvenu karijeru, predajući na trnavskom sveučilištu dvije godine filozofiju. Pošto se trnavsko sveučilište preselilo u Budim, H. tamo predaje fiziku i mehaniku sve do 1792. kada postaje opatom Sv. Marije u Epariesu. Popularnost u sveučilišnim krugovima, među profesorima i studentima, H. je stekao prvenstveno svojim brojnim udžbenicima. Tako je već u Trnavi napisao i izdao udžbenik iz fizike u dva dijela: Physica generalis (1767) i Institutiones physicae particularis (1770). U tom se udžbeniku nalaze još elementi kasnoskolastičke aristotelovske fizike, koja se predavala na brojnim suvremenim isusovačkim pa i franjevačkim učilištima. Nakon brojnih nepromijenjenih i zatim dopunjavanih izdanja, H. je tijekom godina promijenio samu osnovu i podjelu fizike na »opću« i »posebnu« (kako je to bilo uvriježeno u kasnoskolastičkim učilištima) te iz dva sveska napravio novi, posve preinačen udžbenik, Summarium elementorum physicae (1790), u posve novom, tj. newtonističkom duhu i s elementima Boškovićeve teorije. Nakon toga slijedilo je još nekoliko izdanja. Značenje Horvatovih udžbenika je u tome što se po njima učilo na čitavom teritoriju Habsburške Monarhije uključujući i Hrvatsku. Po brojnim sačuvanim primjercima u našim samostanskim knjižnicama vidi se da se u Hrvatskoj po Horvatovim udžbenicima nije učilo samo u zagrebačkoj (isusovačkoj) akademiji kao središnjem hrvatskom učilištu nego i u svim franjevačkim učilištima, u koja su Horvatove knjige stizale odmah po objavljivanju. Osim spomenutih, H. je napisao i objavio udžbenike iz matematike i mehanike. Iz matematike je izdan pod naslovom Elementa matheseos (1772–73). U prvom dijelu je obrađena aritmetika i algebra a u drugom geometrija i presjeci stošca. Kako se bavio istraživanjima iz područja mehanike, posebno hidrostatikom, hidrodinamikom, aerostatikom te problemima statike u graditeljstvu drvenih mostova, H. je napisao i objavio udžbenik iz mehanike pod naslovom Praelectionum mechanicarum (1782–84). Posebno valja istaknuti Horvatovu raspravu pod naslovom Declaratio infirmitatis fundamentorum Operis Kantiani: Critica rationis purae (1797). U Predgovoru H. navodi dva razloga zašto je napisao knjigu o Kantu. Prvi je, što se tražilo da ponovno izda (sad već u petom izdanju) svoj udžbenik iz metafizike što je prvi put objavljen pod naslovom Institutiones logicae et metaphysicae (1767), dakle davno prije pojavljivanja Kantova glavnog djela, a drugi je razlog što želi zaštititi »prastari ugled te discipline u školama« tako da podvrgne kritici »osnove onog novog filozofijskog sistema što ga g. Immanuel Kant u svojoj Kritik der reinen Vernunft usmjeruje na posvemašnje razorenje svih dijelova do sada uobičajene metafizike«. Značenje te Horvatove rasprave je u tome što je to za sada prvi dokument i rani rad jednog filozofa hrvatskog podrijetla o Kantu. Osim toga, Horvatova kritika Kanta u priličnom je suglasju i s današnjom kritikom Kanta, prema kojoj »osnove tradicionalne metafizike« (Horvat) Kantovim kriticizmom nisu nipošto razorene, one postaju samo jasnije. Drugi, radikalniji element Horvatove kritike usmjeren je na Kantov subjektivizam, koji je u Horvatovim očima zapravo teorijska osnova liberalizma u usponu. H. je pripadao »budimskom hrvatskom kulturnom krugu« (Ž. Dadić) što su ga utemeljili franjevci, koji su se u XVII. st. proširili iz Bosne na Slavoniju i velik dio Ugarske. Tom krugu pripadao je niz poznatih hrvatskih znanstvenika kao što su I. Paskvić, F. Bruna, M. D. Bogdanić, J. F. Domin, J. Wolfstein i Ignjat Martinović. U tom krugu H. je svakako jedan od najboljih i najutjecajnijih filozofa i znanstvenika, podrijetlom Hrvata. DJELA: Institutiones logicae et metaphysicae. Tyrnaviae, Typis Collegii academici Soc. Jesu, 1767. — Physica generalis. Tyrnaviae, Typis Tyrnaviensibus, 1767. — Institutiones physicae particularis. Tyrnaviae, Typis Collegii academici Soc. Jesu, 1770. — Elementa matheseos, 1–2. Tyrnaviae, Typis Collegii academici Soc. Jesu, 1772–1773. — Calculus orgyae civilis ejusque partium aliquotarum. Budae, Typis Regiae universitatis, 1780. — Dissertatio de methodo futuram pontis lignei unico arcu constaturi firmitatem investigandi. Budae, Typis Regiae universitatis Hungaricae, 1780. — Praelectionum mechanicarum, 3. Budae, Typis Regiae universitatis, 1782–1784. — Mechanica bipartita, 2. Budae, Typis Regiae universitatis, 1782–1783 (njemački prijevod: Ivan Paskvić, Mechanische Abhandlung über die Hydrostatik, Hydraulik und die von der Aerostatik und Pneumatik abhängende Maschinen-Lehre. Pest 1786). — Theoria globi aerostatici. Budae 1783. — Summarium elementorum physicae. Budae, Typis Regiae universitatis, 1790. — Institutiones metaphysicae. Budae, Typis Regiae universitatis, 1797. — Declaratio infirmitatis fundamentorum operis Kantiani: Critica rationis purae. Budae, Typis Regiae universitatis Pestiensis, 1797. — Potpuniju bibliografiju vidi u: Š. Jurić, Croatiae scriptores Latini recentioris aetatis. Additamentum, Zagrabiae 1982. LIT.: J. Szinnyei: Magyar írók élete és munkái. 4. Budapest 1896. — M. Meršić ml.: Znameniti i zaslužni Gradišćanski Hrvati. (Rijeka) 1972. — Ž. Dadić: Povijest egzaktnih znanosti u Hrvata, 1. Zagreb 1982, 338–339. — F. Zenko: Kant u hrvatskoj filozofiji. Godišnjak za povijest filozofije, 2(1984) str. 157–185. Franjo Zenko (2002) HBL Franjo Zenko (2002)

ID

Auctoritas VIAF: 165883106

Opera

Numero: 78

opusid21976511 Institutiones logicae, quas in usum discipulorum /ed. III cet.:/ auditorum philosophiae conscripsit edition: Ed. II ab authore recognita
opusid21976597 Institutiones logicae, quas in usum discipulorum /ed. III cet.:/ auditorum philosophiae conscripsit
opusid21976683 Institutiones logicae et metaphysicae edition: Ed. V, ab auctore recognita et aucta
opusid21976769 Institutiones logicae et metaphysicae edition: Ed. I Veneta
opusid21976855 Institutiones logicae et metaphysicae
opusid21976941 Institutiones logicae, quas in usum discipulorum /ed. III cet.:/ auditorum philosophiae conscripsit
opusid21977027 Institutiones logicae et metaphysicae edition: Ed. VI ab auctore recognita et aucta
opusid21977113 Elementa physicae. Opus novis elaboratum curis et a prioribus ed. diversum edition: Ed. V /VI!/
opusid21977199 Institutiones logicae, quas in usum discipulorum /ed. III cet.:/ auditorum philosophiae conscripsit
opusid21977285 Excellentissimo ... Georgio e comitibus Fekete de Galantha ... felicitatem precatur
opusid21977382 Institutiones logicae, quas in usum discipulorum /ed. III cet.:/ auditorum philosophiae conscripsit edition: Ed. novissima
opusid21977468 Institutiones logicae, quas in usum discipulorum /ed. III cet.:/ auditorum philosophiae conscripsit edition: Ed. VI
opusid21977554 Institutiones logicae, quas in usum discipulorum /ed. III cet.:/ auditorum philosophiae conscripsit edition: Ed. IV emendatior
opusid21977640 Institutiones logicae, quas in usum discipulorum /ed. III cet.:/ auditorum philosophiae conscripsit edition: Ed. Budensis II, ab authore recognita
opusid21977726 Institutiones logicae, quas in usum discipulorum /ed. III cet.:/ auditorum philosophiae conscripsit edition: Ed. IV ab authore recognita
opusid21977812 Institutiones logicae, quas in usum discipulorum /ed. III cet.:/ auditorum philosophiae conscripsit edition: Ed. Budensis I.
opusid21977898 Elementa physicae. Opus novis elaboratum curis et a prioribus ed. diversum
opusid21977984 Ad novum quendam authorem Josephum Nemetz in libello suo: Vorath neuer Beytrage zur Physik ... epistola I
opusid21978070 Calculus orgyae civilis ejusque partibus aliquotarum facilior reditus et occasione solemnis inaugurationis ejusdem Reg. scient. universitatis Budensis vulgatus
opusid21978156 Declaratio infirmitatis fundamentorum operis Kantiani: Critik der reinen Vernunft in supplementum metaphysicae suae eleborata
opusid21978242 Dissertatio de methodo futuram pontis lignei unico arcu constantis firmitatem investigandi
opusid21978328 Elementa matheseos philosophiae auditorum usibus accommodata
opusid21978414 Institutiones logicae et metaphysicae
opusid21978500 Ed. I. Matritensis
opusid21978586 Elementa physicae. Opus novis elaboratum curis et a prioribus ed. diversum
opusid21978672 Elementa physicae. Opus novis elaboratum curis et a prioribus ed. diversum edition: Ed. sub hoc titulo secunda ab authore recognita et aucta
opusid21978758 Elementa physicae. Opus novis elaboratum curis et a prioribus ed. diversum edition: Ed ... III ... ab authore recognita et aucta
opusid21978844 Elementa physicae. Opus novis elaboratum curis et a prioribus ed. diversum edition: Ed. IV. auctior et emendatior
opusid21978930 Institutiones logicae quas in usum discipulorum /ed. III cet.:/ auditorum philosophiae conscripsit edition: Ed. Budensis III
opusid21979016 Institutiones logicae, quas in usum discipulorum /ed. III cet.:/ auditorum philosophiae conscripsit
opusid21979102 Institutiones logicae, quas in usum discipulorum /ed. III cet.:/ auditorum philosophiae conscripsit
opusid21979188 Institutiones logicae, quas in usum discipulorum /ed. III cet.:/ auditorum philosophiae conscripsit edition: Ed. Matritensis
opusid21979274 Institutiones matheseos philosophiae auditorum usibus accommodatae edition: Ed. novissima
opusid21979360 Institutiones matheseos philosophiae auditorum usibus accommodatae
opusid21979446 Institutiones matheseos philosophiae auditorum usibus accommodatae edition: Ed. I Veneta
opusid21979532 Institutiones matheseos philosophiae auditorum usibus accommodata edition: Ed. novissima
opusid21979618 Institutiones matheseos philosophiae auditorum usibus accommodata
opusid21979704 Institutiones metaphisicae, quas in usum discipulorum conscripsit
opusid21979790 Institutiones metaphysicae, quas in usum discipulorum conscripsit
opusid21979876 Institutiones metaphysicae, quas in usum discipulorum conscripsit edition: Ed. II ab authore recognita
opusid21979962 Institutiones metaphysicae, quas in usum discipulorum conscripsit edition: Ed. novissima
opusid21980048 Institutiones metaphysicae, quas in usum discipulorum conscripsit edition: Ed. IV ab authore recognita
opusid21980134 Institutiones metaphysicae, quas in usum discipulorum conscripsit edition: Ed. VI ab authore recognita
opusid21980220 Institutiones metaphysicae, quas in usum discipulorum conscripsit edition: Ed. novissima
opusid21980306 Institutiones metaphysicae, quas in usum discipulorum conscripsit edition: Ed. I veneta
opusid21980392 Institutiones metaphysicae, quas in usum discipulorum conscripsit edition: Ed. Budensis II
opusid21980478 Institutiones metaphysicae, quas in usum discipulorum conscripsit
opusid21980564 Institutiones metaphysicae, quas in usum discipulorum conscripsit
opusid21980650 Institutiones metaphysicae, quas in usum discipulorum conscripsit edition: Ed Matritensis
opusid21980736 Panegyricus divo Francisco Xaverio
opusid21980822 Panegyricus divo Ignatio
opusid21980908 Panegyricus Immaculatae Virgini
opusid21980994 Paradigmata concertationum literarum
opusid21981080 Praelectionum mechanicarum partes III
opusid21981166 Summarium elementorum physicae cumprimis in usum gymnasiorum per regnum Hungariae et provincias eidem adnexas
opusid21981252 Summarium elementorum physicae cumprimis in usum gymnasiorum per regnum Hungariae et provincias eidem adnexas edition: Ed. II ab authore recognita
opusid21981338 Theoria globi aerostatici ob inflammabilem, quo repletur, aerem in altum evolare soliti
opusid21981424 Institutiones physicae generalis edition: Ed. 4. ab auctore recognita et aucta
opusid21981510 Institutiones physicae particularis, quas in usus auditorum philosophiae conscripsit edition: Ed. IV ab auctore recognita et aucta
opusid21981596 Physica particularis quam in usum auditorum philosophiae conscripsit
opusid21981682 Physica particularis quam in usum auditorum philosophiae conscripsit edition: Ed. novissima
opusid21981768 Physica particularis quam in usum auditorum philosophiae conscripsit edition: Ed. III ab auctore recognita
opusid21981854 Physica particularis
opusid21981940 Physica particularis edition: Ed. IV ab authore recognita
opusid21982026 Physica particularis edition: Ed. I Veneta
opusid21982112 Physica particularis edition: Ed. II
opusid21982198 Physica particularis edition: Ed. III
opusid21982284 Physica particularis edition: Ed. Matritensis
opusid21982370 Physica generalis quam in usum auditorum philosophiae conscripsit
opusid21982456 Physica generalis quam in usum auditorum philosophiae conscripsit edition: Ed. novissima
opusid21982542 Physica generalis quam in usum auditorum philosophiae conscripsit edition: Ed. III ab auctore recognita
opusid21982628 Physica generalis
opusid21982714 Physica generalis edition: Ed. IV ab authore recognita
opusid21982800 Physica generalis ... auditorum usibus accommodata edition: Ed. I Veneta
opusid21982886 Physica generalis edition: Ed. II
opusid21982972 Physica generalis edition: Ed. III
opusid21983058 Physica generalis edition: Ed. Matritensis
opusid21983144 Elementa matheseos auditorum usibus accomodata a Jo. Bapt. Horvath ... edition: Editio prima Veneta