Croatiae auctorum Latinorum bibliographia: persona hormayerd1e646

CroALa, 2018-12-15+01:00.

Persona hormayerd1e646

Hormayer, Franjo 1774

HORMAYER, Franjo, liječnik (Podgrad, 31. III. 1751 — Zagreb, 1802). Studij medicine završio 1774. u Beču disertacijom o malariji. U njoj je naveden kao »Carniolus Podgrajensis«, pa bi mjesto njegova rođenja moglo biti Podgrad kraj Novog Mesta, iako se u literaturi navodi i Podgraj kraj Ozlja. Do 1778. službovao je kao gradski fizik u Novome Mestu. God. 1797–98. obnašao je u Zagrebu dužnost hrvatskoga zemaljskog fizika (medicus regni), naslijedivši I. Verbegu. Do kraja života bio je liječnik zagrebačkoga Kaptola. DJELA: Dissertatio inauguralis medica de febribus intermittentibus. Viennae, Litters Kirchbergerianis, 1774. LIT.: J. Barlè: O zdravstvu staroga Zagreba. Liječnički vjesnik, 23(1901) 10, str. 389. — L. Thaller: Povijest medicine u Hrvatskoj i Slavoniji od godine 1770. do 1850. Karlovac 1927, 74. — D. Mušič: Zdravstvo starog Novog Mesta. Kronika slovenskih mest (Ljubljana), 1940, br. 7. — M. D. Grmek: Bilješke o našim liječnicima u matičnoj knjizi udovičkog udruženja bečkog medicinskog fakulteta. Liječnički vjesnik, 70(1948) 10, str. 388–390. — Isti: Inauguralne disertacije hrvatskih, srpskih i slovenačkih liječnika (1660–1865). Starine, 1951, 43, str. 113. — Isti: Hrvatska medicinska bibliografija, I/1. Zagreb 1955, 79. Vladimir Dugački (2002) HBL Vladimir Dugački (2002)

ID

Auctoritas VIAF: 306151415

Opera

Numero: 1

opusid21976253 Dissertatio inauguralis medica de febribus intermittentibus