Croatiae auctorum Latinorum bibliographia: persona henfnerd1e635

CroALa, 2018-12-11+01:00.

Persona henfnerd1e635

Henfner, Johannes 1831

HENFNER, Ivan Nepomuk (Ioannes Evangelista), pravnik (Ugarska?, 1798 — Pešta, 22. VII. 1856). Podrijetlom Nijemac. Završio studij filozofije i prava u Ugarskoj, doktorat prava stekao na peštanskom Sveučilištu 1833. Na pravnom studiju Kraljevske akademije znanosti u Zagrebu bio profesor političkih znanosti, trgovačkoga i mjenbenog prava te građanskoga postupovnog prava 1827–35, povremeno namjesni profesor prirodnog prava te statistike i rudnog prava 1834–35, kada je bio i prosenior Pravnog fakulteta te obavljao dužnost revizora knjiga. S mjesta u Zagrebu promaknut je za profesora rimskog prava, kaznenog prava i feudalnog prava na peštanskom Sveučilištu. Autor je jednog od prvih djela o narodnom gospodarstvu u nas Introductio in oeconomiam politicam. Prema J. Kautzu, bio je prvi ugarski pisac koji je u sustavnom radu dokazao relativnost postavki sonenfelsijanizma. Polazeći sa stajališta škole A. Smitha, kritizirao je nedostatke sonenfelsijanističkoga gledišta o stanovništvu te osobito ukazivao da moć države ne počiva na broju podanika, već da njezina snaga i dobrobit naroda ovise o ustrojstvu države, snazi i marljivosti pučanstva; isticao je i prednosti slobodne trgovine nasuprot prohibitivnoj carinskoj politici te značenje običajnih i duhovnih dobara za nacionalno gospodarstvo. U NSK u Zagrebu čuvaju se njegov rukopis Principia iuris mercantilis iz 1831, zapravo sadržaj predavanja, i rukopisne bilješke Scientia politicae (1–3) prema njegovim predavanjima te tiskane njegove ispitne teze iz Pešte 1833. i ispitne teze njegovih zagrebačkih studenata. DJELA: Introductio in oeconomiam politicam alias nationalem. Ad recentissimos scientiarum politicarum progressus exacta. Zagrabiae 1831 (pretisak i hrv. prijevod Zagreb 1995). — Római magánjog, 1–3. Peste 1855–1856. LIT.: Zagrabiense Calendarium. Zagrabiae 1828–1835. — J. Kautz: Entwickelungs-Geschichte der volkswirthschaftlichen Ideen in Ungarn und derer Einfluss auf das Gemeinwesen. Budapest 1876, 133. — Sveučilište kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca u Zagrebu 1874–1924 (spomenica). Zagreb 1925, 27. — Spomenica u povodu proslave 300-godišnjice Sveučilišta u Zagrebu, 1. Zagreb 1969, 56, 66, 69, 71. — Z. Herkov: Financijska znanost kao predmet visokoškolske nastave u Hrvatskoj do polovice 19. stoljeća. Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, 20(1970) 1, str. 59–60. — Pravni fakultet u Zagrebu. Prilozi za povijest katedri i biblioteke Fakulteta, II/1. Zagreb 1996, 344. Dalibor Čepulo (2002) HBL Dalibor Čepulo (2002)

ID

Auctoritas VIAF: 7735415

Opera

Numero: 1

opusid21975640 Introductio in oeconomiam politicam alias nationalem. Ad recentissimos scientiarum politicarum progressus exacta per Ioannem Henfner