Croatiae auctorum Latinorum bibliographia: persona hegedusevicd1e631

CroALa, 2018-12-12+01:00.

Persona hegedusevicd1e631

Hegedušević, Josip 1840

HEGEDUŠ, Josip, vjerski pisac (Vukovar, 8. X. 1792 — Hamzsabég/Hanžabeg, danas Érd, prije 2. XI. 1868). Prema nekim podatcima izvorno mu je prezime Hegedušević. U rodnom mjestu svršio srednju školu i stupio u Franjevački red, a bogoslovne nauke u Pešti 1817. i te godine bio zaređen za svećenika. Do 1822. bio kapelan u mjestu Tököl/Tukulja kraj Budima, potom župnik u Érdu. Obnovio je crkveni zvonik župne crkve i kalvarijsku kapelu te uredio groblje. God. 1848. optužen je kao neprijatelj domovine i izveden pred vojni sud, ali su ga spasili njegovi župljani pa je pušten na slobodu. Bio je poznat kao vrstan govornik na hrvatskom jeziku, a objelodanjene su mu propovijedi u tri sveska (prva dva od došašća do Duhova i treći svečane propovijedi) bile poznate u Hrvatskoj i Bosni. Ostrogonski stožernik Ivan Scitovski je svoj obrednik želio objelodaniti na hrvatskom jeziku pa je zamolio Hegeduša da ga prevede. DJELA: Nediljno-svecsane pridike i evangjelice, 1–3. Budim 1840. LIT.: Universalis schematismus ecclesiasticus pro anno 1842/43. Budae (s. a.) str. 182. — I. Kukuljević Sakcinski: Bibliografia hrvatska, 1. Zagreb 1860. — Š. Ljubić: Ogledalo književne poviesti jugoslavjanske, 2. Rieka 1869, 502. — G. Kereskényi: Az érdi Plébania története. Budapest 1896. — Š. Jurić: Croatiae scriptores Latini recentioris aetatis. Zagrabiae 1971. — M. Mandić (M. M.): Uhićenje hrvatskoga svećenika. Hrvatski glasnik (Budapest), 10(2000) 12, str. 8. Ante Sekulić (2002) HBL Ante Sekulić (2002)

ID

Auctoritas VIAF: 305598987

Opera

Numero: 2

opusid21975188 Elegia honoribus r. p. Placidi Schroot, ord. s. Francisci prov. Capistranae presbyteri ... occasione solemnis condecorationis VII Kal. Martii a. r. s. 1840.
opusid21975285 Paedeuterion administris rei litterariae regii Gymnasii Essekinensis in perenne gratitudinis monumentum ac in tesseram sincerae pietatis finito cursu scholastico 1840 cernue dicatum.Cecinit Josephus Hegedushevich.