Croatiae auctorum Latinorum bibliographia: persona had015

CroALa, 2018-10-18+02:00.

Persona had015

Hadrijan VI. Adrianus VI. Pont. Max. Adriano VI Florenszoon Boeyens, Adriaan 2. 3. 1459 Utrecht 14xx_3_third 14. 9. 1523 Rim Nizozemac papa od 9. 1. 1522.

U Louvainu je studirao filozofiju, teologiju i kanonsko pravo te 1491. postao doktor teologije. Za papu je izabran 2. 3. 1522.

Za vrijeme svojega kratkog pontifikata nastojao je ujediniti kršćanski svijet u obrambeni savez protiv Turaka.

Marulić mu je uputio poslanicu ( Epist. ad Adr. ), objavljenu u Rimu 1522.

V. zapis u DBI