Croatiae auctorum Latinorum bibliographia: persona gundulicd1e612

CroALa, 2018-01-18+01:00.

Persona gundulicd1e612

Gundulić, Josip Fran 1771

GUNDULIĆ, Josip Frano, biskup (Beč, 6. XII. 1711 — Probsdorf kraj Beča, 5. III. 1774). Iz Beča se s roditeljima preselio u Innsbruck, gdje je primio osnovnu izobrazbu. Vrlo mlad stupa u Benediktinski red u samostanu Ettal u južnoj Bavarskoj, gdje 1730. polaže prve zavjete. Filozofsko-teološki studij pohađa u Ettalu i Sankt Gallenu, a za svećenika je zaređen u Konstanzu 1735. Potom je učitelj mladeži u ettalskome samostanu i upravitelj Marijanske kongregacije, a isticao se i kao ispovjednik. Kada je 1744. samostan stradao u požaru, G. u cijeloj Njemačkoj prikuplja pomoć za njegov popravak o čemu svjedoči knjiga priloga s tih putovanja. Tada ga je zapazio kölnski knez izbornik i nadbiskup Klement August, koji Gundulića dovodi u svoju biskupiju i imenuje ga vikarom za biskupiju Paderborn. Nedugo zatim postao je naslovnim biskupom Tempe i apostolskim vikarom »per Septemtrionem«. Nakon smrti kölnskog nadbiskupa 1761. papa Klement XIII. ga je imenovao prepoštom kolegijatne crkve sv. Stjepana u Mainzu, gdje se zadržao do povratka u Beč 1763. Tada je odlikovan čašću kanonika čuvara u bečkoj prvostolnici i postavljen za župnika u Probsdorfu kraj Beča. Od 1772. do 1774. bio je ravnatelj Teološkog fakulteta u Beču, ali bez osobitog utjecaja. Istaknuo se i kao zastupnik dubrovačkih interesa na carskome dvoru u Beču 1769–71. Na temelju molbe dubrovačke vlade od 29. XII. 1769. ovlašteno je zagovarao zaštitu Dubrovnika na dvoru carice Marije Terezije, kada su se u gradu njegovih predaka zabrinuli zbog vijesti o kretanju ruske flote prema Sredozemlju. Njegova korespondencija s vladom čuva se u DA u Dubrovniku. LIT.: F. M. Appendini: Notizie istorico-critiche sulle antichità, storia e letteratura de’ Ragusei, 2. Ragusa 1803, 248. — J. C. Engel: Povjest Dubrovačke Republike. Dubrovnik 1903, 120. — N. I. Gjivanović: Biskup Josip-Frano Gundulić (Gondola). List Dubrovačke biskupije, 15(1915) 11, str. 125–127. — Isti: Jedan zaboravljeni dubrovački potomak koji nikada nije vidio Dubrovnik. Biskup Josip Franjo Gundulić-Gondola (1711–1774). Hrvatska, 1(1944) 76, str. 8. — B. F. Menzel: Abt Franz Stephan Rautenstrauch von Břevnov-Braunau. Königstein 1969, 155. — V. Foretić: Povijest Dubrovnika do 1808, 2. Zagreb 1980, 289–292. — L. Koch: Ettal. München—Zürich 1980, 10. Jozo Sopta (2002) HBL Jozo Sopta (2002)

ID

Auctoritas VIAF: 305598941

Opera

Numero: 1

opusid21971096 Panegyris de sacra incorrupta dextera sancti, apostolici ac primi Hungariae regis Stephani, cum illa ... a republica Ragusana recuperata ... in templo arcis regiae publicae venerationi iterum fuisset exposita die 21. Julii a. 1771.