Croatiae auctorum Latinorum bibliographia: persona guidottod1e603

CroALa, 2018-12-11+01:00.

Persona guidottod1e603

Guidotto, Ivan 1666

GUIDOTTI (Guidotto), plemićka obitelj. Podrijetlom iz Venecije nastanjena od o. 1500. u Trogiru, gdje je primljena među tamošnje plemiće (u popisu trogirskog plemstva iz 1553. još nije zabilježena). U Trogiru su se bavili trgovinom. Andrija je s Lovrom Testijem i Jakovom Califfijem na javnoj dražbi dobio za 13 000 dukata pravo gradnje novih mlinova na lokalitetu Pantan istočno od Trogira pod brdom Krban (zgrada s mlinovima zvana Mlinice sačuvana do danas), nakon što je 1637. odlučeno da se stari mlinovi zbog opasnosti od bujica premjeste na novi lokalitet. Ivan je napisao i izdao spis Caelestis Fortuna in diva Catharina virgine et martire litterarum cultoribus adornata (Padova 1666). On je vjerojatno istovjetan s Ivanom (Johannes Guidoctus), rektorom jurista sveučilišta u Padovi 1667, čiji se grb nalazi u sveučilišnoj auli. Zaharija (1687–1757) se školovao u splitskom Sjemeništu. Po povratku u Trogir odrekao se svećeničkog zvanja, posvetio književnosti i podučavanju mladeži. Nakon imenovanja za upravitelja trogirskog općinskog arhiva, sredio je arhivsku građu. Svoje putovanje u Carigrad i Smirnu 1737, zemlju, život i običaje stanovnika opisao je u spisu Relazione. Spjevao je i više pjesama na hrvatskom i talijanskom jeziku te napisao satirični tekst Titolare i nekoliko tekstova za školsku nastavu; od svega toga ništa se nije sačuvalo. On i brat mu Ivan Krstitelj, posljednji su muški potomci obitelji. Ana, kći Ivana Krstitelja, udala se za doktora Jurja Nutrizija i donijela u miraz obiteljski posjed. Njezin je suprug spojio obiteljska imena i grbove te utemeljio novu granu obitelji Nutrizio, Nutrizio Guidotti. — U XIX. st. živjela je u Trogiru obitelj Vidotti, koja je bila u srodstvu s izumrlim Guidottima (F. Madirazza). LIT.: Obitelj. — C. G. F. Heyer von Rosenfeld: Der Adel des Königreichs Dalmatien. Nürnberg 1873, str. VII, XII–XIII, 16, 49, 65. — F. Madirazza: Il Re d’ Armi di Traù. Smotra dalmatinska, 13(1900) 74, str. 2. — Andrija. — N. Pešić i R. Findrik: Mlinice kod Trogira. Zbornik zaštite spomenika kulture (Beograd), 1960, 11, str. 319. — P. Andreis: Povijest grada Trogira, 1. Split 1977. — Ivan (1666). — Š. Jurić: Croatiae scriptores Latini recentiori aetatis. Zagrabiae 1971. — Ivan (1667). — M. D. Grmek: Hrvati i sveučilište u Padovi. Ljetopis JAZU, 1957, 62, str. 342. — Zaharija. — G. Ferrari Cupilli: Cenni biografici intorno ad alcuni uomini illustri della Dalmazia. Il Dalmata, 12(1887) 8. VI, str. 1. Tatjana Radauš (2002) HBL Tatjana Radauš (2002)

ID

Auctoritas VIAF:

Opera

Numero: 1

opusid21970741 Caelestis Fortuna in diva Catharina virgine et martire litterarum cultoribus adornata ... a Ioanne Guidotto Traguriense