Croatiae auctorum Latinorum bibliographia: persona gue01

CroALa, 2018-10-19+02:00.

Persona gue01

Guerigli, Giovanni Ioannes Guerilius ? ? 1629/1630. ? djelovao od 1591. do 1628. Talijan Venecija tiskar

Tiskao je sam ili u suradnji s Domenicom Nicolini da Sabbio, kojem je bio zet

Radnja mu je imala znak Spasitelja

Objavljivao je Opere spirituali del R. P. F.Luigi di Granata,u kojima je uključena i Marulićeva Carmen(1617) (1628) (1687) .

V. zapis u EDIT 16, s. v. Guerigli, Giovanni