Croatiae auctorum Latinorum bibliographia: persona grubanovicd1e596

CroALa, 2018-10-20+02:00.

Persona grubanovicd1e596

Grubanović, Josip 1740

GRUBANOVIĆ, Josip (Grubanovics, József), filozof i teolog (Keresztúr, 21. VIII. 1701 — Budim, 18. XI. 1751). Podrijetlom Bunjevac. God. 1724. primljen u novicijat Družbe Isusove u Grazu. Doktorirao filozofiju, a uz nju predavao teologiju i fiziku na Sveučilištu u Grazu. Bio je vrstan predavač i govornik te predstojnik više isusovačkih samostana. Inauguralne disertacije njegovih studenata napisane kao rasprave o osobinama, rasama, anatomiji, bolestima, liječenju, rasplodu i uzgoju nekih domaćih životinja objavljene u knjizi Dissertationes de variorum animalium natura et proprietatibus (Graz 1740) sadržavaju niz zanimljivih podataka iz zoologije i veterinarske medicine. Iako G. nije autor knjige, ona je u cijelosti prožeta njegovim znanstvenim pogledima i stilom pa je često navođena kao njegovo djelo. Bavio se i prevodilaštvom te je s francuskoga na latinski preveo djelo I. G. Pardiesa tiskano pod naslovom Dissertatio de cognitione brutorum (Graz 1741). LIT.: J. N. Stoeger: Scriptores provinciae Austriae Societatis Jesu. Viennae 1856, 109. — C. Sommervogel: Bibliothèque de la Compagnie de Jésus, 3. Bruxelles—Paris 1892, 1882. — J. Szinnyei: Magyar írók Élete és munkái, 3. Budapest 1894, 1507–1508. — K. Bunić (I. Kujundžić): Prilog kulturnoj povijesti bunjevačko-šokačkih Hrvata. Subotica 1946, 30. — I. Kujundžić: Bunjevačko-šokačka bibliografija. Prilog kulturnoj povijesti bunjevačko-šokačkih Hrvata. Rad JAZU, 1969, 355, str. 682. — M. D. Grmek: Hrvatska medicinska bibliografija, I/2. Zagreb 1970, 14–15. Jasna Šikić (2002) HBL Jasna Šikić (2002)

ID

Auctoritas VIAF: 305598931

Opera

Numero: 1

opusid21970386 Dissertationes de variorum animalium natura et proprietatibus ... in. Universitate Graecensi ... promotore r. p. Josepho Grubanovics