Croatiae auctorum Latinorum bibliographia: persona grisogono01

CroALa, 2018-12-15+01:00.

Persona grisogono01

Grisogono, Federik Federicus Chrysogonus 1472 Zadar 15xx_2_third 2. I. 1538 Zadar Rođaci (ujaci): Hieronymus Civalellus Donatus Civalellus 1498. odlazi u Padovu da tamo, na poziv Jeronima Civallelija, rođaka po majci i tada rektora sveučilišta, studira pravo i matematiku.

Oko 1501. vraća se u Padovu, gdje je 23. X. 1507. promoviran za doktora filozofije i medicine.

U knjizi Speculum astronomicum (1507) objavio je svoja predavanja o značenju pojedinih znanosti, Aristotelovu učenju o uzročnosti i napose o filozofsko-matematičkom značenju prve knjige Euklidovih principa geometrije (s kritikom definicija točke i usporednica). Knjiga sadržava poglavlje o cjelovitosti glazbe De musica integritate, koje je najstariji objavljeni tekst hrvatskog autora o teoriji glazbe i glazbenoj estetici.

primis elementis et grammaticae studiis me dicavi usque quo duo Civalleli, duo avunculi mei, duo philosophi acutissimi, duo oratores et poetae ornatissimi, duo huius almae universitatis moderatores insignes, me ad studia Patavina excitavere. Quibus brevi defunctis, legibus operam dare volui, in quibus habitis publice conclusionibus eisdem finem imposui. Et me divinis mathematicis ex toto dicavi, amore quarum accensus, non solum per totam Italiam, sed ferme per totam Europam peregre profectus sum sub diversis militando ducibus dogmata divi Platonis et Pythagorae secutus. F. Grisogono, Speculum astronomicum... Venetiis 1507

Budući da je (padovansko) sveučilište zbog ratnih prilika zatvoreno, G. je kao profesor djelovao samo jednu školsku godinu. Vratio se 1509. u Zadar, gdje je radio kao praktični liječnik, astrolog i član gradske uprave.

Prigodom boravka u Veneciji 1512. uzbunio je Mlečane zlogukim astrološkim proricanjima u kojima je došlo do izražaja njegovo antipapinsko i profrancusko stajalište.

God. 1528. tiskani su u Veneciji, skupljeni u jednoj knjizi, Grisogonovi traktati o medicinskoj astrologiji i liječenju groznica (De artificioso modo collegiandi egritudinum; De pronosticis egritudinum per dies creticos; De artificioso modo curandi febrium i De febre pestilentiali), filozofska rasprava o vrhunskoj sreći i ljudskoj savršenosti (De summa felicitate et suprema perfectione humana) i traktat o plimi i oseki (De occulta causa fluxus et refluxus mari).

liječnik i kozmograf proza govor, filozofska rasprava, znanstvena proza Proza

ID

Auctoritas VIAF: 52030049