Croatiae auctorum Latinorum bibliographia: persona gri05

CroALa, 2018-10-20+02:00.

Persona gri05

Gritti, Andrea 17. 4. 1455. Bardolino 14xx_3_third 28. 12. 1538. Venecija Talijan Mletački dužd od 20. 5. 1523 do smrti.

Na prijelazu stoljeća bio je trgovac u Konstantinopolu, gdje je djelovao kao mletački informator i imao je važnu ulogu u mirovnim pregovorima između sultana i Mletačke Republike; nakon toga obnosio istaknute vojničke funkcije.

Marulić mu je napisao tri pohvalna epigrama u povodu izbora za dužda.

LS 98, LS 99, LS 100
V. zapis u DBI