Croatiae auctorum Latinorum bibliographia: persona gri04

CroALa, 2018-11-20+01:00.

Persona gri04

Grineo, Marcantonio Marcus Antonius Grineus Talijan 15/16. st. Trogir Split humanist magister humanitatis

Sin Gilberta Grinea, bliski prijatelj Paladija Fuska i Koriolana Cipika; oko 1498 – 1501. djelovao kao učitelj u Splitu i Trogiru.

Oko 1498 napisao je dvije pjesničke poslanice Marku Maruliću .