Croatiae auctorum Latinorum bibliographia: persona gri01

CroALa, 2018-10-16+02:00.

Persona gri01

Grimani, Antonio Grimano, Antonio Talijan 17. 1. 1434. Venecija 14xx_3_third 7. 5. 1523 Venecija Venecija mletački dužd od 6. 7. 1521. do smrti

Imao je pet sinova kojima je omogućio visoke upravničke i crkvene službe; jedan od njih je Domenico Grimani. Za njegove vladavine objavljena su prva tri izdanja Marulićeve Judite: 1521,1522, 1523 more Veneto= 1522, kojima u kolofonu piše: "Linclito Antonio Grimano Principe vivente".

V. zapis u DBI