Croatiae auctorum Latinorum bibliographia: persona grgicd1e586

CroALa, 2018-12-15+01:00.

Persona grgicd1e586

Grgić, Inocencijo 1750

GRGIĆ, Inocent (Gaerghic, Innocenc; Juraj), vjerski pisac (Vid kraj Metkovića, 1691 — Dubrovnik, 15. I. 1776). Kao dijete dolazi u Dubrovnik, gdje 1712. stupa u Franjevački red. Nakon završenog školovanja u franjevačkom Generalnom učilištu u Dubrovniku, postaje ondje profesor filozofije i teologije. U dva navrata biran za starješinu dubrovačkog samostana. Uživao je osobito povjerenje provincijala i kasnije dubrovačkog nadbiskupa A. Franchija, kojega prati u diplomatskoj misiji u Beč 1726–28. u službi Dubrovačke Republike. Priredio je dva katekizma: Nauk kršćanski kratak i Nauk kršćanski obilan. Prvi je prijevod i preradba Bellarminove Dottrina christiana breve (Rim 1597), a drugi, prijevod katekizma Pietra Vannija Ristretto del Catechismo in pratica accomodato alla capacità de’ giovanni (Venecija 1711). Oba izdanja pisana su u dubrovačkom govoru s mnogo talijanizama. Prvi Grgićev katekizam bio je prihvaćen kao pomagalo u osnovnom poučavanju vjere (treće izd. 1811), dok je drugi služio svećenicima kao propovjednički priručnik. DJELA: Nauk kaerstjanski kratak Slovinskomu Narodu odkriven najprie Kako bi sloscen po naredbi Svetoga Oza Pape Clementa VIII poslje kratko uvjegbanie sa djecize nedorasle koja parvi put imaju pristupiti na Svetu Ispovjes i Pricestjenje… Slosceno po naredbi Svetoga Oza Pape Benedetta XIII. Sve istomaceno u nasc Slovinski Jesik sa koris Pravovjernieh… U Mlezjeh, Po Scimunu Occhi. S Dopusctenjem Starjescina, 17451, 17502, Dubrovnik 18113. — Nauk kaerstjanski obilan Slovinskomu Narodu odkriven alliti Vjegbanje Karstjansko sa lascnje i rasumnivje uvjegbavati Djecizu u Ottajstvjeh Svete Vjerre Katolicjanske i u stvarjeh utisctitijeh Vjecnoga sahranjenja sa prohodechjemu Sgivotu umjet zjelovitto sluscit Bogha a pak u gnegovoj millosti i prjateglstvu priminuti… U Mlezjeh, Po Scimunu Occhi. S Dopusctenjem Starjescina, 1750. LIT.: S. Slade: Fasti litterario-Ragusini. Venetiis 1767, 30. — I. A. Kaznačić: Biblioteca di fra Innocenzo Ciulich detto Sordo nella Libreria de’ RR. PP. Francescani di Ragusa. Zara 1860, 215, 221. — I. E. Kuzmić: Cenni storici sui Minori Osservanti di Ragusa. Trieste 1864, 52–53. — B. Rode: Necrologium Fratrum Minorum de Observantia Provinciae S. P. Francisci Ragusii. U: Analecta Franciscana, 6. Ad Claras Aquas 1917, 477, 581. — V. Štefanić: Bellarmino-Komulovićev Kršćanski nauk. Vrela i prinosi, 1938, 8, str. 30. — M. Brlek: Rukopisi Knjižnice Male braće u Dubrovniku, 1. Zagreb 1952, 15. — F. E. Hoško: Negdašnji hrvatski katekizmi. Zagreb 1985, 67–70. — V. Kapitanović: Franjevačka knjižnica u Makarskoj. U: Franjevačka visoka bogoslovija u Makarskoj. 250. obljetnica osnivanja i rada 1736–1986. Makarska 1989, 124, 136. Franjo Emanuel Hoško (2002) HBL Franjo Emanuel Hoško (2002)

ID

Auctoritas VIAF: 305598925

Opera

Numero: 3

opusid21969859 Nauk kaerstjanski obilan slovinskomu narodu odkriven
opusid21969945 Nauk krstjanski obilanDedicatio ... F. Angelo Franchi, nadb. dubrovačkomuedition: Ed. 3
opusid21970031 Nauk krstjanski obilan edition: Ed. 3.