Croatiae auctorum Latinorum bibliographia: persona gresd1e581

CroALa, 2018-12-15+01:00.

Persona gresd1e581

Gres, Ivan 1837

GRES, Ivan (Gresz, Gries), liječnik (Prelog, 1812 — Čakovec, 19. II. 1884). Studij medicine završio 1837. u Pešti raspravom o varijetetima ljekovite biljke peto-prste (Potentilla L.) na području Ugarske i Hrvatske, koju je izradio pod vodstvom profesora botanike Josefa Sadlera. Djelovao kao fizik Županije Zala u Prelogu i Zalaegerszegu, a potom kao liječnik u Čakovcu. DJELA: Dissertatio inauguralis medico-botanica de Potentillis Hungariae, Croatiae, Transylvaniae, Dalmatiae, et Litoralis hungarici. Pestini 1837. LIT.: M. D. Grmek: Inauguralne disertacije hrvatskih, srpskih i slovenačkih liječnika (1660–1865). Starine, 1951, 43, str. 189. — Isti: Hrvatska medicinska bibliografija, I/1. Zagreb 1955, 73–74. Vladimir Dugački (2002) HBL Vladimir Dugački (2002)

ID

Auctoritas VIAF: 305668663

Opera

Numero: 1

opusid21969676 Dissertatio inauguralis medico-botanica de potentillis Hungariae, Croatiae, Transylvaniae, Dalmatiae et Litoralis Hungarici, quam pro doctoris medicinae laurea rite obtinenda in ... Universitate Pestiensi publicae disquisitioni submittit : ... Theses adnexae publice defendentur ... die Julii 1837