Croatiae auctorum Latinorum bibliographia: persona grbcicd1e579

CroALa, 2018-12-15+01:00.

Persona grbcicd1e579

Grbčić, Petar Matija 1800

GRBČIĆ, Matija Petar (Garbčić; Gerbcich, Mathias), crkveni pisac (?, 14. II. 1726 — ?). Studij teologije završio je u Grazu i 1751. bio zaređen za svećenika i imenovan župnikom u Driveniku nedaleko od Crikvenice te poslije modruškim kanonikom i dekanom. Za potrebe seoskih svećenika napisao i tiskom objavio djelo u kojem daje naputke za »dobru i spasonosnu« ispovijed. DJELA: Pokornik uppuchjen za dobro, i spasonosno ispoviditise. Dilce duhovno P. G. Petra Matia Garbcichja plovana kralyeva, canonica, i decana modruskoga, u zakkupnici driveninskog stanuchjega. Upravno na laginyu onih poglavito koi u selih pastiruju stadu Isukarstovu. U Rike, Slovima Rosina Karletzky Udoviza, 1800. LIT.: I. Kukuljević Sakcinski: Bibliografia hrvatska, 1. Zagreb 1860, 41. — Š. Ljubić: Ogledalo književne poviesti jugoslavjanske, 2. Rieka 1869, 470. — T. Blažeković: Fluminensia Croatica. Zagreb 1953, 18–19, 107. Franjo Velčić (2002) HBL Franjo Velčić (2002)

ID

Auctoritas VIAF: 305479833

Opera

Numero: 1

opusid21969590 Pokornik uppuchen za dobro i spasonosno ispoviditi se