Croatiae auctorum Latinorum bibliographia: persona gra01

CroALa, 2018-12-11+01:00.

Persona gra01

Grasolario, Jacopo Grasolari, Jacopo Grassolario, Jacopo Iacobus Grasolarius Iacobus Grassolarius Talijan poslije 1450. Venecija 14xx_3_third 1534 vjerojatno Venecija Padova Venecija teolog pravnik župnik crkve sv. Apolinara kanonik i vikar bazilike sv. Marka kancelar mletačkog senata nakladnik

Nakon humanističkih i filozofskih studija kod Giorgia Merule u Veneciji, završio teologiju i pravo na padovanskom sveučilištu.

U Veneciji je najprije župnik crkve sv. Apolinara; po ondašnjem običaju otvorio je i bilježnički ured; kasnije je postao kanonik i vikar bazilike sv. Marka te kancelar mletačkog senata.

Za tisak je priredio Kvintilijanove Declamationes (1482), koje je Marulić posjedovao u svojoju knjižnici.

S Marulićem je bio u profesionalnim i prijateljskim vezama, dopisivao se s njime, poticao ga je na pisanje i posredovao u objavljivanju niza njegovih djela u Veneciji. U mletačkom Državnom arhivu sačuvana su četiri Marulićeva latinska pisma Grasolariju (Not. Atti Jacopo Grassolario, nro. 2557).