Croatiae auctorum Latinorum bibliographia: persona goricanecd1e575

CroALa, 2018-10-21+02:00.

Persona goricanecd1e575

Goričanec, Tomaš 1835

GORIČANEC, Tomaš, pjesnik (Mala Subotica, 14. XII. 1815 — Mala Subotica, 31. XII. 1837). Gimnaziju polazio u pijaristâ u Velikoj Kaniži, 1833. nastavio je školovanje u zagrebačkom liceju te završio dvije godine filozofije i jednu bogoslovije. Na drugoj godini bogoslovije umro je od sušice. U preporodno doba, 1837. u Zagrebu je objelodanjen njegov spjev Opseđenje i poboj sisečki 1593. Spjev u narodnom, hrvatskom duhu tematizira pobjedu nad Turcima u Sisačkoj bitki 1593. Napisan je u desetercu odnjegovanim, stilski funkcionalnim književnim jezikom kajkavske osnovice. Sudeći po općim mjestima i makrostrukturi, Goričančevo je djelo izraslo iz hrvatske epske tradicije, s osloncem u A. Kačiću Miošiću, od kojega je naslijedio dio leksika, epsku frazeologiju, metar i likove. Riječ je o snažnom i književno najvrjednijem djelu o Sisačkoj bitki (S. Botica). Utvrđena je i njegova srodnost s devet godina mlađim Mažuranićevim spjevom Smrt Smail-age Čengića na leksičkoj i stilematskoj razini (V. Putanec). G. je pisao i na latinskom jeziku. Carmen honoribus admodum reverendi ac clarissimi domini Josephi Shott enkomij je vicerektoru zagrebačkog liceja, a Ultimum vale domino Carolo Xuppan žalobnica posvećena Goričančevu suškolarcu Karlu Županu. Obje je pjesme na temelju protokola zagrebačke cenzure Goričancu atribuirala Elizabeta Palanović. DJELA: Erdödy kneza Tomasha Horvat. Dalm. y Shlavonzke bana Obszedyenye y poboj sziszechki 1593. Izpiszan po Tomashu Gorichanecz, S. Bishkupie Zagrebechke Klerikushu. Vu Zagrebu 1837 (pretisak u: Sisačka pobjeda 1593. Sisak 1993, 155–223). LIT.: D. Zečević: Pučki književni fenomen. U: Povijest hrvatske književnosti, 1. Zagreb 1978. — Z. Bartolić: Sjevernohrvatske teme, 2. Tomaš Goričanec i njegov spjev Opseđenje i poboj sisečki. Čakovec 1982. — J. Miholjević: »Sjevernohrvatske teme« Zvonimira Bartolića. Marulić, 16(1983) 2, str. 187–193. — E. Palanović: Od spisa zagrebačke tiskovne cenzure do dviju pjesama Tomaša Goričanca. Ibid., 5, str. 496–501; 6, str. 605–608. — V. Putanec: Prva studija o pjesniku Tomašu Goričancu. Gesta, 5(1983) 12/14, str. 222–224. — Z. Bartolić: Sjevernohrvatske teme, 4. Spjev Opseđenje i poboj sisečki u svjetlu hrvatske preporodne književnosti. Čakovec 1989, 207–219. — S. Botica: Sisačka bitka u hrvatskoj književnosti. U: Sisačka bitka 1593 (zbornik). Zagreb—Sisak 1994, 255–270. Zvonimir Bartolić (2002) HBL Zvonimir Bartolić (2002)

ID

Auctoritas VIAF: 305478982

Opera

Numero: 2

opusid21969310 Carmen honoribus adm. rev. ac. clar. domini Iosephi Shott ..., dum sacram nominis diem ter fauste recoleret, a clero iuniore ... devote oblatum
opusid21969396 Ultimum Vale domino Carolo Suppan II in annum philosophiae auditori 8. Julii 1835 extincto. A suis conscholaribus ... dictum per T.G.C.D.Z. /i.e. Thomash Gorichanecz, Clericus Dioecesis Zagrabiensis/