Croatiae auctorum Latinorum bibliographia: persona glezerd1e553

CroALa, 2018-12-12+01:00.

Persona glezerd1e553

Glezer, Dominik 1832

GLEZER, Dominik, liječnik (Rovinj, na poč. XIX. st. — ?). Studij medicine završio je 1832. u Padovi farmakološko-medicinskom raspravom o duhanu. Radio kao liječnik u Rovinju i Puli. DJELA: De nicotiana tabaco. Padova 1832. LIT.: M. D. Grmek: Inauguralne disertacije hrvatskih, srpskih i slovenačkih liječnika (1660–1865). Starine, 1951, 43, str. 209. — Isti: Hrvatska medicinska bibliografija, I/1. Zagreb 1955, 71. Vladimir Dugački (1998) HBL Vladimir Dugački (1998)

ID

Auctoritas VIAF: 305596822

Opera

Numero: 1

opusid21968223 De nicotiana tobaco