Croatiae auctorum Latinorum bibliographia: persona glavinad1e547

CroALa, 2018-12-15+01:00.

Persona glavinad1e547

Glavina, Venancij 1771

GLAVINA, Venancij, teolog i leksikograf (Prelog, 1737 — Varaždin, 1789). U Pavlinski red stupio je 1754. God. 1760. branio Smolkove teze iz tomističke teologije. Bio je profesor filozofije i teologije u Lepoglavi 1764–75. God. 1773. izabran je za priora samostana u Remetama kraj Zagreba, a 1786. spominje se kao posljednji prior Ulimja (danas Olimje), područnoga lepoglavskog samostana na štajerskoj strani rijeke Sutle, koji je 1663. utemeljio protonotar Kraljevine Hrvatske Ivan Zakmardi. God. 1771. izdao je sinodalni spis Catholica et Christiana doctrina, odluku zagrebačke sinode iz 1574. kojom je biskup J. Drašković osudio nauk i spis M. Bučića u kojem je ovaj zastupao kalvinističko vjerovanje o transsupstancijaciji u euharistiji. G. je spis popratio bilješkama i dodao mu tri korolara. Djelo su ponovno izdali 1779. s vlastitim teološkim tezama T. Genar i K. Šošterić, a objelodanjeno je i 1805. U Arhivu HAZU čuva se Glavinin rukopisni Lexicon historicum Illyrici (sign. IV. C 14), zamišljen kao povijesno-zemljopisni priručnik u kom su abecednim redom obrađeni glavni narodi, pokrajine, gradovi, rijeke, planine, istaknuti pojedinci i obitelji, crkveni redovi u okviru onoga što se držalo povijesnim Ilirikom, tj. hrvatskim prostorom. Djelo je ostalo nedovršeno, a u Arhiv HAZU dospjelo je iz Kukuljevićeve knjižnice. Čini se da su Dodatak iz 1842, koji obuhvaća 12 posljednjih stranica dopunâ na temelju građe iz Krčelićevih Annua, te neki umetci u prethodnim stranicama pisani Kukuljevićevom rukom. G. je na kraju dodao popis glavnih autora i vrela kojima se služio (G. L. Assemani, P. Klüwer Cluverius, N. Manzol, J. Nadány, K. Porfirogenet, A. Reichard, J. L. Schönleben i dr.). Drugo njegovo povijesno djelo De nationibus Slavicis ili na hrvatskome Povedanje od slavenzkih narodov obuhvaća povijest slavenskih naroda od početaka do modernih vremena. Rukopis ima 35 dvostupačnih listova, a nalazi se u posjedu novinara G. Ledića u Zagrebu. DJELA: Catholica et Christiana doctrina de vera et reali praesentia corporis et sanguinis Christi Domini in sancta eucharistia. Zagrabiae, Typ. Ant. Jandera, 1771. In dioecesana synodo almae Zagrabiensis ecclesiae die VIII Martii MDLXXIV publicata nunc vero occasione propositionum ex universa theologia... 17792, 18053. LIT.: V. Klaić: Kraljevska akademija znanosti u Zagrebu (1776). Hrvatsko kolo, 7(1912) str. 6. — J. Barlè: Naše diecezanske sinode. Zagreb 1913, 15–16. — Š. Jurić: Iugoslaviae scriptores Latini recentioris aetatis. Zagrabiae 1971. — Z. Bartolić: Sjevernohrvatske teme, 1. Čakovec 1980. — A. Sekulić: Remete. Pavlini u Hrvatskoj, 2. Zagreb 1986, 75. — F. E. Hoško: Pavlinske srednje i visoke škole (u: Kultura pavlina u Hrvatskoj 1244–1786. Zagreb 1989, 305, 307, 308). — Z. Bartolić: Preloški portreti — ljudi i sudbina (u: Prelog. Prelog 1995, 142–143). Redakcija Hrvatskoga biografskog leksikona (1998) HBL Redakcija HBL-a (1998)

ID

Auctoritas VIAF: 305596818

Opera

Numero: 3

opusid21967480 Catholica et christiana doctrina de vera et reali praesentia corporis et sanguinis Christi Domini in sancta Eucharistia a dioecesana Synodo almae ecclesiae Zagrabiensis die 8va Martii 1574. contra Calvini asseclam Michaelem Buchich : publicata, dein 1771 a patre Venantio Glavina, monacho Paulino, notis et corollariis illustrata, nunc vero occasione publici tentaminis theologici, quod ... subivit p. Matthaeus Klessich ... assistente p. Candido Sosterich ... in dicti : ordinis monasterio Ulmiensi anno 1799 die mensis Augusti, auditoribus oblata
opusid21967577 Catholica et christiana doctrina de vera et reali praesentia corporis et sanguinis Christi Domini in sancta Eucharistia : in dioecesana synodo almae Zagrabiensis ecclesiae die VIII Martii MDLXXIV publicata nunc vero occasione propositionum ex universa theologia die mensis Iulii MDCCLXXI in ... monasterio Lepoglavensi / per v.p. Sylvestrum Volgyi ... publice defensarum opera et studio r.p. Venantii Glavina ... per notas additis etiam tribus corollariis illustrata, explicata
opusid21967674 Catholica et christiana doctrina de vera et reali praesentia corporis et sanguinis Christi Domini in sancta Eucharistia ... nunc vero occasione publici tentaminis theologici, quod ... subivit p. David Meznar ... assistente p. Theophilo : Gennar ... in ... monasterio s. Helenae supra Chaktornyam a. 1779