Croatiae auctorum Latinorum bibliographia: persona giuriceod1e540

CroALa, 2018-12-15+01:00.

Persona giuriceod1e540

Giuriceo, Antun 1831

GIURICEO, Antun (Juriceo), biskup (Krk, 9. V. 1778 — Dubrovnik, 25. III. 1842). Nakon studija, za svećenika je zaređen u Trstu 1801, gdje je potom u biskupskom sjemeništu bio lektor filozofije i prefekt. God. 1819–27. profesor je bogoslovlja, kućni kapelan i tajnik goričkog biskupa, a 1827–30. savjetnik za vjerske poslove pri pokrajinskoj vladi u Zadru. Za dubrovačkog biskupa imenovan je 1830. i posvećen u Gorici, a ustoličen u Dubrovniku 1831. God. 1839. povjerena mu je uprava Trebinjsko-mrkanjske biskupije, koja je tada bila na turskom području i koju, uza sve nastojanje, nije uspio pohoditi. Pokopan je u kripti isusovačke crkve sv. Ignacija u Dubrovniku. LIT.: A memoria perenne dell’amato vescovo Antonio Giuriceo. Vienna 1842. — I. Kukuljević Sakcinski: Bibliografia hrvatska. Zagreb 1860. — Š. Ljubić: Ogledalo književne poviesti jugoslavjanske, 2. Rieka 1869, 479. — C. G. F. Heyer von Rosenfeld: Der Adel des Königreichs Dalmatien. Nürnberg 1873, 48. — Schematismus Dioecesis Ragusinae. Dubrovnik 1916, 33. — N. Gjivanović: Dubrovački biskupi od 1830. Narodna svijest, 11(1929) 36, str. 3. — B. Pandžić: De dioecesi Tribuniensi et Mercanensi. Romae 1959, 76. — R. Ritzler i P. Sefrin: Hierarchia Catholica medii et recentioris aevi, 7. Padova 1968, 317. — J. Buturac i A. Ivandija: Povijest Katoličke crkve među Hrvatima. Zagreb 1973, 351. — Opći šematizam katoličke crkve u Jugoslaviji. Zagreb 1975, 242. — I. Puljić: Trebinjsko-mrkanska biskupija u XIX. st. (u: Katolička crkva u Bosni i Hercegovini u XIX i XX stoljeću. Sarajevo 1986, 91–121). Ante Dračevac (1998) HBL Ante Dračevac (1998)

ID

Auctoritas VIAF: 305511414

Opera

Numero: 1

opusid21967125 Epistola pastoralis ad clerum et populum dioecesis Ragusinae./In calce./ Antonius Giuriceo.