Croatiae auctorum Latinorum bibliographia: persona georg01

CroALa, 2018-10-23+02:00.

Persona georg01

Juraj Jurjević Georgius de Georgiis Zorzi di Zorzi 1411 Rođen u Zadru oko 1370. Otac Pavao Jurjević plemić Plemić. proza, filologija pismo prijepis rukopisa Studij prava (1412. tituliraju ga licenciatus in iure) 1391 Zadar svjedok HBL, s. v. Jurjević 1392 Zadar egzaminator HBL, s. v. Jurjević 1393 Zadar gradski sudac HBL, s. v. Jurjević 1394 kneginja "Anna di Veglia" imenuje ga zastupnikom u vezi s posudbom od strane Republike Venecije Calabrese 1982, s. 17 1396-10-16 Padova dovršava prijepis Senekinih tragedija, prema tri druga primjerka P Pulauiensis s. Varsouiensis membr. formae quartae. exaratus Patauiae a. 1396 conlatus a Groddeckio Ser. Principi Czartorinsky bibliothecae praefecto postea prof. Vilnensi cum ed. Gron. 1 qui uarias in Herc. 1 lectiones foras dedit in Heeren, Bibliothek der alten L. u. К. 1793, 10. Memorabilis est subscriptio: Lucii Annei Senece Hercules Oheteus tragedia decima simul ас totus Tragediarum liber hic finem habet dei gra. quem scripsi ego Georgius filius Dni. Pauli Regii militis de Georgiis de Jadra et compleui Padue die xvi mensis Octobris hora xx millesimo trecentesimo nonagesimo sexto et habui exemplaria a Venerabili Nobilibus et sapientibus uiris d-nis Petro de Rabata Canonico Paduano Johane Delfine de Venetiis Zanonio de Cassonibus de Vicenzia. quibus et omnibus in hoc libro studentibus ac michi Cristus Omnipotens dignetur Spiritus Sacri gratiam habundanter largiri cui sit laus et s. p. — De bibliothecae Pulauiensis fatis u. Serapeum vi p. 48 xi p. 333. L. Annaei Senecae tragoediae. Teubneri, 1867 Patet ex breui hac notitia quam Georgius noster codici suo adiunxit eum non ex vulgarium librariorum numero fuisse, cum ex pluribus codd. Mss. suum compilauerit, nouamque quodammodo textus recensionem, vt dicere solent, instituerit. Omnino autem operam hanc suscepisse videtur in vsum virorum illustrium modo commemoratorum, quorum exemplis vsus est. Conscriptus enim est omnis hic codex summa et elegantia et diligentia; litterae non modo inter se sunt aequales, sed subductis quoque lineolis superscriptae sunt; initiales vero singulorum actuuum vel scenarum, inprimis vero cuiusuis dramatis, splendidissimis coloribus, egregie conseruatis, appictae sunt. Passim quoque in margine adiectae sunt picturae symbolicae, pro more temporum illorum, ad singula loca poetae pertinentia. Ceterum continet hic codex omnes decem tragoedias, Senecae vulgo tributas. Ordo, quo sese excipiunt, hic est: Hercules furens, Thyestes, Thebais, Hippolytus, Oedipus, Troas, Medea, Agamemnon, Octauia, Hercules Oetaeus. Praemittitur cuique dramati argumentum fabulae, satis copose expositum, auctore Albertino Musso, vel Mussato, historico et poeta laureato saec. 13. et ineunte saec. 14. celeberrimo. Groddeck, Gottfried Ernst: Descriptio codicis Varsoviensis Senecae tragoedias continentis cum lect. varietate ex Herc. furente. In: Bibliothek der alten Litteratur und Kunst, 10 (1794), p. 9-22. 1397 si laurea in civile Calabrese 1982, s. 17 1398 Zadar gradski sudac HBL, s. v. Jurjević 1399 Zadar primljen u zadarsko Tajno vijeće HBL, s. v. Jurjević 1402 Trogir potknez, potom knez u Trogiru HBL, s. v. Jurjević 1411 Venecija interniran iz Zadra u Veneciju s ocem HBL, s. v. Jurjević 1412-06-18 Venecija miser Zorzi di Zorzi licenciatus in iure dobiva novčanu potporu kao Jadrensis confinatus Listine VI, 269 Prošlost Zadra 3, Zadar 1987, s. 37-41 Pet pisama iz prepiske s Battistom Bevilacquom 1. (fol. 31r-31v.) Baptista Bevilacqua Jurju Jurjeviću. Jurjević mu dugo nije odgovarao, a onda mu je Ivan iz Zadra, klijent nadbiskupov, uručio Jurjevićevo pismo u kojem se elegantno ispričao zbog kasnog odgovora. Ta se isprika Bevilacqui dopala. Bevilacqua potvrđuje njihovo prijateljstvo, moli ga da češće piše. Bevilacqui se u međuvremenu dogodilo nešto vrlo loše, to će mu Ivan ispričati. 2. (fol. 33v-34v) Nakon prvog lipnja 1418?. Juraj Jurjević piše Battisti Bevilacqui. Nije odgovorio na pismo koje je primio "kad je Apolon bio u području Bika" (travanj - svibanj?), jer je slušao predavanja magistra Alfonsa s krajnjeg zapada Galicije, koji je došao na padovanskom sveučilištu predavati o Rajmundu Lullu; tri mjeseca su ga slušali ugledni znanstvenici. Moli za ispriku zbog neodgovaranja. Zahvaljuje sunarodnjaku koji je uspostavio prijateljstvo njih dvojice. Bevilacqua je izrazio žaljenje zbog teške situacije u kojoj je Jurjević bio, to mu je puno pomoglo. Ivan je donio Bevilacquino pismo napisano malo prije prvog lipnja, radi održavanja prijateljske veze, da prijatelj ne bi došao bez ičega. Jurjević moli da mu piše često. Javlja da je dobro, da se bavi proučavanjem "rerum honestarum". Drago mu je što su i Bevilacqua i njegovi dobro. Prenio je Bevilacquine pozdrave Andriji "de Zaz". 3. (fol. 34v-35r) Battista Bevilacqua Jurju Jurjeviću. Primio je krasno Jurjevićevo pismo. Sad mu je jasan razlog neodgovaranja, drago mu je što se Jurjević bavi znanošću i sluša učenjake, a ne luta svijetom trgujući. Lutati treba radi mudrosti, poput Pitagore, koji je prošao sve i nazvao se "zaljubljenikom mudrosti". Tako i Jurjević. Pozdravlja njega i jednog prijatelja. 4. (fol. 40v-41r) Battista Bevilacqua Jurju Jurjeviću. Već su izmijenili više pisama, Bevilacqua dobro zna za Jurjevićeve prijateljske osjećaje. Ipak mu je posebno drago ovo posljednje pismo, kao potvrda prijateljstva koju iznimno cijeni; uvjerava ga da je prijateljstvo uzajamno. Pismom se Jurjević raspitivao kako je Bevilacqua i čime se bavi. Zauzet je vojnim dužnostima. Slobodno vrijeme provodi baveći se knjigama: čita "conditissimorum dogmata illustriumque gesta uirorum". Bilo bi mu ipak draže da može razgovarati s Jurjevićem. Kad to nije moguće, neka razmjenjuju pisma. Zdrav je. Pozdravlja Antonija. 5. (fol. 43r) Battista Bevilacqua piše Jurju Jurjeviću. Jurjević mu je poslao nekoliko pisama (ili pismo pisano tijekom nekoliko dana); to je Bevilacquu obradovalo, te riječi mogu lako odagnati tugu, zahvaljuje mu, a raduje ga i to što je Jurjević dobro. Odgovor za Jurjevića dao je "Gyoni de Sabell." (Savelli), Zadraninu, ali ne zna je li Savelli pismo predao. U prilogu je bilo pismo za Barbara, koje je Jurjević trebao predati, i da upozna Barbara. No Barbaro mu je nedavno pisao, a već bi dobio nešto o Jurjeviću (ili od samog Jurjevića). Zato moli za obavijest o primitku pisma. Pozdravlja Andriju Steja.