Croatiae auctorum Latinorum bibliographia: persona gen01

CroALa, 2018-12-11+01:00.

Persona gen01

Genesio, Girolamo Hieronymus Ienesius Picentinus 15/16. st. Talijan magister humanitatis Split

Bio je učitelj u splitskoj komunalnoj školi; prema Frani Božićeviću ( Vita Marci Maruli Spalatensis ), Marulića je uputio u osnove grčkog jezika