Croatiae auctorum Latinorum bibliographia: persona galld1e516

CroALa, 2018-11-19+01:00.

Persona galld1e516

Gall, Josip 1708

GALL, Josip, filozofski i teološki pisac (Senj, 15. X. 1675 — Krakov, 23. II. 1734). U Družbu Isusovu stupio je u Rijeci 1690. i dvije godine novicijata proveo u Beču. Potom do 1694. usavršava humanističke znanosti u Leobenu i zatim studira filozofiju u Grazu, a od 1697. do 1701. po godinu dana predaje u gimnazijama u Varaždinu, u dva navrata u Zagrebu te u Rijeci. Teologiju, iz koje je poslije stekao doktorat, studira u Beču 1701–04. Kao profesor predaje filozofiju u Passauu 1706. i Grazu 1707–09. te teologiju u Grazu 1710–12, 1716–18. i u Beču 1712–15, 1719–21. Od jeseni 1721. pa do smrti bio je ispovjednik saskog izbornog kneza Friedricha Augusta II. u Dresdenu, gdje je skupina isusovaca obavljala dužnost dvorskih ispovjednika i odgajala mladež. Kada je knez 1733. bio izabran za poljskoga kralja pod imenom August III, G. je u njegovoj krunidbenoj pratnji otputovao u Krakov, gdje je uskoro nakon krunidbe umro. Kao profesor filozofije u Grazu objelodanio je dva djela za potrebe svojih studenata. U prvome, Compendium geographicum, opisuje zemlje Svetoga Rimskog Carstva pri čemu se služio djelima starih kartografa, geografa, matematičara i povjesničara. U drugome, Dictamina ethico-politica, bavi se etičko-političkim pitanjima Epiktetova Enchiridiona. Pripisivan mu je kao promotoru i spjev Laurus triumphalis, seu principes victoriae hoc bello gallico de hostibus feliciter relatae (Graz 1708) o ratu za španjolsku baštinu 1704–07, a danas se misli da mu je autor tadašnji profesor filozofije u Grazu, Ferdinand Ernst. Kao profesor teologije u Beču napisao je dvije teološke rasprave, Tractatus theologicus de peccatis i Tractatus theologicus de beatitudine, angelis et actibus humanis, koje su ostale u rukopisu i prema C. Sommervogelu čuvaju se u Sveučilišnoj knjižnici u Grazu. DJELA: Compendium geographicum Sacri Romano-Germanici Imperii ex adscriptis authoribus collectum. Graecii, Apud Haeredes Widmanstadii 1708. — Dictamina ethico-politica ex Enchiridio Epicteti in universalia capita distributa, et brevi discursu illustrata. Graecii, Widmanstadii 1709. LIT.: J. N. Stoeger: Scriptores Provinciae Austriae Societatis Jesu. Viennae 1856, 93. — C. Sommervogel: Bibliothèque de la Compagnie de Jésus, 3. Bruxelles—Paris 1892, 1113–1114. — B. Duhr: Geschichte der Jesuiten in den Ländern deutscher Zunge, IV/2. Freiburg im Breisgau 1928, 322. — M. Vanino: Prinosi povijesti varaždinske gimnazije XVII. i XVIII. vijeka. Vrela i prinosi, 1933, 2, str. 157. — L. Lukács: Catalogus generalis seu Nomenclator biographicus personarum Provinciae Austriae Societatis Iesu (1551–1773), 1. Romae 1987, 388–389. — M. Korade: Filozofska i prirodoznanstvena djela profesora filozofije u 18. stoljeću. Vrela i prinosi, 1990–91, 18, str. 48–51. Mijo Korade (1998) HBL Mijo Korade (1998)

ID

Auctoritas VIAF: 305526690

Opera

Numero: 2

opusid21966221 Compendium geographicum Sacri Romano-germanici imperii ex adscriptis authoribus collectum ... in alma ac celeberrima Universitate Graecensi ... promotore r.p. Josepho Gall Soc. Jesu ... anno MDCCVIII mense Majo ...
opusid21966318 Dictamina ethico-politica ex Enchiridio Epicteti in universalia capita distributa et brevi discursu illustrata