Croatiae auctorum Latinorum bibliographia: persona funtekd1e499

CroALa, 2018-10-16+02:00.

Persona funtekd1e499

Funtek, Đuro 1703

FUNTEK, Đuro, kanonik (?, o. 1660 — ?, 13. III. 1708). Filozofsko-teološki studij, koji je počeo u bečkom kolegiju 1681, prekinuo je za turske opsade Beča 1683. i nakon povratka u domovinu nastavio ga iste godine u zavodu kojemu se ime izrijekom ne spominje. Prema mišljenju Lj. Ivančana F. je tada trebao nastaviti filozofsko-teološki studij na kolegiju u Bologni. Za svećenika je zaređen 1685. Po svršetku studija vratio se u domovinu i od 1686. bio župnikom župe sv. Brcka u Brckovljanima (Božjakovini) do 1694. kada je premješten u župu sv. Marije u Ivaniću. Kao ivanićki župnik imenovan je 1699. kanonikom, 1701. postao je prepoštom crkve sv. Stjepana de Bela, koja je tada s dvokatnom rezidencijom bila ruševina kraj sela Badljevine u pakračkom kraju, 1705. čazmanskim te 1706. kalničkim arhiđakonom i čazmanskim prepoštom. Osim crkvenih službi, bio je 1700–03. nadzornik šuma, 1704. spominje se kao špan Perovine, a 1705. kao opći povjerenik za Donju Slavoniju. Za svećenstvo Zagrebačke biskupije, prema Đ. Körbleru, sastavio ritualne upute pod naslovom Ritus in instructione parochorum servari solitus 1703. i Instructio pro deducendis condemnatis ad mortem 1708. LIT.: B. A. Krčelić: Annuae 1748–1767. Zagrabiae 1901, 559 (hrv. prijevod: Annuae ili historija 1748–1767. Zagreb 1952, 537). — Đ. Körbler: Funtek Đuro (u: S. Stanojević, Narodna enciklopedija, 1. Zagreb 1926, 700). — Lj. Ivančan: Čazmanski kaptol (1232–1932). Croatia sacra, 2(1932) 3, str. 111. — Š. Jurić: Iugoslaviae scriptores Latini recentioris aetatis. Zagrabiae 1971, 58. — A. A. Baričević: Cathalogus librorum Zagrabiae impressorum ab anno 1690. usque ad annum 1800 (rkp. u NSK). — Lj. Ivančan: Podatci o zagrebačkim kanonicima od god. 1193. do 1924 (rkp. u Kaptolskom arhivu, Zagreb, str. 695–696). Pejo Ćošković (1998) HBL Pejo Ćošković (1998)

ID

Auctoritas VIAF: 305596788

Opera

Numero: 1

opusid21965575 Instructio pro deducendis condemnatis ad mortem