Croatiae auctorum Latinorum bibliographia: persona folnegovicd1e471

CroALa, 2018-11-20+01:00.

Persona folnegovicd1e471

Folnegović, Fran 1825

FOLNEGOVIĆ, Fran, liječnik (Zagreb, 1801 — Zagreb, 1868). Školovao se u zagrebačkoj Kr. akademiji znanosti, gdje je 1818. branio teze iz metafizike u S. Čučića. Studij medicine završio je 1825. u Beču disertacijom o vrijednosti vakcinacije, gorljivo se zalažući za tu novu metodu. Od 1828. kao županijski fizik u Zagrebu radio na unapređenju javnog zdravstva. God. 1848. bio pukovnijski liječnik zagrebačke građanske garde, a od 1855. član stalnoga liječničkog povjerenstva za Hrvatsku. DJELA: Theses ex methaphysica, quas e praelectionibus Simeonis Chuchich ... in Regia academia Zagrabiensi anno 1818 mense Martio publice propugnandas susceperunt ... D. Folnegovich Fran. Zagrabiae (s. a.). — Dissertatio inauguralis medico-practica de vaccinationis valore. Vindobonae 1825. LIT.: M. D. Grmek: Inauguralne disertacije hrvatskih, srpskih i slovenačkih liječnika (1660–1865). Starine JAZU, 1951, 43, str. 127. — Š. Jurić: Iugoslaviae scriptores Latini recentioris aetatis. Zagrabiae 1971. — Isti: Ibid. Additamentum I. Zagrabiae 1982. Vladimir Dugački (1998) HBL Vladimir Dugački (1998)

ID

Auctoritas VIAF: 66852314

Opera

Numero: 1

opusid21963015 Dissertatio inauguralis medico-practica de vaccinationis valore, quam ... in ... Universitate Vindobonensi publicae disquisitioni submittit Franciscus Folnegovich, Croata Zagrabiensis ... die mensis Iulii anni MDCCCXXII