Croatiae auctorum Latinorum bibliographia: persona ferkd1e458

CroALa, 2018-11-19+01:00.

Persona ferkd1e458

Ferk, Nevin 1837

FERK, Nevin, liječnik (Varaždin, prva pol. XIX. st.). Studij medicine završio 1837. u Budimu disertacijom o anatomiji zuba, odontogenezi, mehanizmu izbijanja zuba i liječenju nepravilne denticije. Od 1841. bio gradski fizik u Varaždinu, gdje je 1849–50. suzbijao epidemiju kolere. DJELA: Dentitio physiologice et therapeutice considerata. Budae 1837. LIT.: M. D. Grmek: Inauguralne disertacije hrvatskih, srpskih i slovenačkih liječnika (1660–1865). Starine JAZU, 1951, 43, str. 188. — Isti: Hrvatska medicinska bibliografija, I/1. Zagreb 1955, str. 63. — G. Piasek: Zdravstvo u Varaždinu do konca 19. stoljeća. Varaždin 1996, str. 64. Vladimir Dugački (1998) HBL Vladimir Dugački (1998)

ID

Auctoritas VIAF: 305551023

Opera

Numero: 1

opusid21962488 Dentitio physiologice et therapeutice considerata. Dissertatio inauguralis medica