Croatiae auctorum Latinorum bibliographia: persona far01

CroALa, 2018-10-18+02:00.

Persona far01

Farlati, Daniele 22. 2. 1690. San Daniele del Friuli 17xx_2_third 25. 1773. Padova Talijan Gorizia Padova Rim isusovac svećenik

S Filippom Riceputijem i Jacopom Coletijem objavio monumentalno djelo Illyricum Sacrum (1751 – 1818) u osam svezaka.

U trećem je svesku (str. 433) prvi put (1765)objavljen Božićevićev rukopis Marulićeva životopisa Vita Marci Maruli Spalatensis.

V. zapis u DBI

ID

Auctoritas VIAF: 24945117