Croatiae auctorum Latinorum bibliographia: persona fabekd1e436

CroALa, 2018-11-19+01:00.

Persona fabekd1e436

Fabek, Josip 1838

FABEK, Josip, liječnik (Samobor, 1816 — Zagreb, 1853). Studij medicine završio je 1838. u Beču disertacijom o primjeni ljekovitih masti u pojedinim bolestima. Ostao je raditi u tom gradu kao sekundarni liječnik u Općoj bolnici do 1841. kad preuzima dužnost gradskog fizika u Zagrebu, a 1843. je izabran za drugoga županijskog fizika Županije zagrebačke sa sjedištem u Karlovcu. Zauzimao se za otvaranje primaljskog učilišta u Zagrebu, gdje bi se primalje mogle školovati na hrvatskom jeziku (Ilirske narodne novine, 1841, 15). Sâm je u Beču izobrazio za primalju neku ženu iz Bačke i dobio za nju dopuštenje da može polagati ispite. DJELA: Dissertatio inauguralis medica de methodo endermica. Vindobonae 1838. LIT.: L. Thaller: Povijest medicine u Hrvatskoj i Slavoniji 1770–1850. Karlovac 1927, 109. — M. D. Grmek: Inauguralne disertacije hrvatskih, srpskih i slovenačkih liječnika (1660–1865). Starine, 1951, 43, str. 147. — V. Bazala: Liječnici u razdoblju tzv. »Ilirske idile«. Kolo, 4(124)(1966) 8/10, str. 422–424. Vladimir Dugački (1998) HBL Vladimir Dugački (1998)

ID

Auctoritas VIAF: 305551036

Opera

Numero: 1

opusid21961379 Dissertatio inauguralis medica de methodo endermica, quam ... pro doctoris medicinae laurea ... in antiquissima ac celeberrima Universitate Vindobonensi publicae eruditorum disquisitioni submittit Iosephus Fabek, Croata Samoborensis ... : die 12. Maji 1838