Croatiae auctorum Latinorum bibliographia: persona drazicd1e408

CroALa, 2018-12-11+01:00.

Persona drazicd1e408

Dražić, Nikola 1714

DRAŽIĆ, Nikola, ninski i osorski biskup (Split, 13. VII. 1670 — Osor, u prosincu 1737). Za svećenika zaređen 1694. Školovanje završio 1716. u Macerati (Italija) doktoratom obaju prava. Djelovao kao župnik u Splitskoj nadbiskupiji, a od 1712. u Veneciji bio cenzor knjiga i upravitelj Doma novokrštenika. Ninskim biskupom imenovan 1. VII. 1716. Bulom pape Klementa XI. premješten je 16. IX. 1720. na stolicu osorskih biskupa, vjerojatno posredovanjem zadarskog nadbiskupa V. Zmajevića, kojemu su 1717. osorski kanonici izrazili želju da im se nakon smrti staroga i bolesnog biskupa Šimuna Gaudencija Radovčića dovede biskup koji zna hrvatski i koji će htjeti stalno živjeti u Osoru. — Njegovo djelovanje u Ninu nije dovoljno poznato, a kao osorski biskup šest je puta obavio pastirski pohod u svojoj biskupiji (1726, 1729, 1730, 1733, 1735. i 1736) i ostavio zapisnike vizitacija, koji svjedoče o hrvatskoj glagoljskoj tradiciji Cresa, Lošinja i okolnih otočića, dapače i Veloga i Malog Lošinja (Arhiv Osorske biskupije u Krku). Objavio je 24. VIII. 1726. zabranu da nijedan svećenik glagoljaš ne smije pri služenju mise upotrebljavati rimski misal nego onaj »tiskan u Rimu glagoljskim slovima«. Također je odredio da se za mise mora najprije pročitati poslanica i evanđelje iz glagoljskog misala, a zatim iz »šćaveta«, tj. lekcionara na narodnom jeziku, tiskana latinskim slovima. Unatoč tim postupcima, odredio je 1732. u Malom Lošinju da se crkvene matice više ne pišu glagoljicom nego latinicom i talijanskim jezikom. LIT.: D. Farlati: Illyricum sacrum, 5. Venetiis 1775, 184, 222. — Š. Ljubić: Borba za glagolicu na Lošinju. Rad JAZU, 1881, 57, str. 186. — L. Jelić: Fontes historici liturgiae glagolito-romanae a XIII ad XIX saeculum (XVIII st.). Veglae 1906, 19. — J. Vajs: Memoria Liturgiae Slavicae in Dioecesi Auxerensi. Veglae 1906, str. IV, 42–47. — V. Štefanići L. Košuta: Arhiv bivše Osorske biskupije. Starine, 1951, 43, str. 292–293, 301, 314, 315. — R. Ritzler i P. Sefrin: Hierarchia catholica medii et recentioris aevi, 5. Patavii 1952, 107, 292. — J. Vlahović: Le comunitŕ di Cherso e Ossero. Rijeka 1968, 27. — J. Fućak: Šest stoljeća hrvatskoga lekcionara. Zagreb 1975, 102. — I. Ostojić: Metropolitanski kaptol u Splitu. Zagreb 1975. — E. Imamović: Povijesno arheološki vodič po Osoru. Sarajevo 1979, 123. Mihovil Bolonić (1993) HBL Mihovil Bolonić (1993)

ID

Auctoritas VIAF: 305551046

Opera

Numero: 1

opusid21959882 Nicolaus Drasich, Dei et Apostolicae Sedis gratia episcopus Nonensis, universo clero et singulis Christi fidelibus civitatis et dioecesis suae salutem ... "Paternae dilectionis primordia ostendere cupientes ..." : Datum Venetiis die 3 Septembris 1716