Croatiae auctorum Latinorum bibliographia: persona dragojevicd1e391

CroALa, 2018-12-11+01:00.

Persona dragojevicd1e391

Dragojević, Ivan 1552

DRAGOJEVIĆ, Ivan (Joannes Dragoiaevus), liječnik (Steničnjak/Sjeničak Lasinjski kraj Karlovca, ? — ?). God. 1541. upisao se na Sveučilište u Tübingenu, 1542. postigao bakalaureat, a 1544. magisterij. Studij medicine završio oko 1549. Vjerojatno je bio pristaša protestantizma, jer se nije vratio u Hrvatsku nego je radio kao dvorski liječnik u Küstrinu u Pruskoj u službi markgrofa Johanna iz loze brandenburških Hohenzollerna. God. 1552. objavio raspravu o terijaku, koja je zapravo polemičan spis protiv nepoznata pristaše arapske medicine te alkemije i praz-novjerja, a hvalospjev grčko-rimskoj medicini. U tom djelu D. tvrdi da su terijak i mitridatik nenadomjestivi lijekovi za teške bolesti i smrtonosna otrovanja, a njihovu je djelotvornost sam ispitao pokusima na životinjama i promatranjem djelovanja na ljudima. DJELA: Theriaca atque Mithridatum, duo antiquissima nobilissimaque Graecorum antidota, contra tertium quondam recens nunc ac ex improviso de coelo delapsum Catonem, studiose propugnata atque defensa. Francoforti ad Viadrum 1552. LIT.: L. Glesinger: Joannes Dragojaevus — nepoznat liječnik 16. stoljeća. Liječnički vjesnik, 72(1950) str. 40. — Isti: Joannes Dragojaevus i njegovo djelo o terijaku (u: Iz hrvatske medicinske prošlosti. Spomen-knjiga Zbora liječnika Hrvatske. Zagreb 1954, 182–194). — Isti: Liječnici i čudotvorci. Zagreb 1955, 76–90. — Isti: Ein unbekannter kroatischer Arzt des sechzenten Jahrhunderts am Küstriner Hofe. Deutsche medizinische Wochenschrift (Stuttgart), 81(1956) str. 1168–1170. Vladimir Dugački (1993) HBL Vladimir Dugački (1993)

ID

Auctoritas VIAF: 305465851

Opera

Numero: 1

opusid21958312 Theriaca atqve Mithridatvm, dvo antiqvissima nobilissimaqve Graecorum andidota, contra tertium quendam recens nunc ac ex improuiso de coelo delapsum Catonem, studiose propugnata atque defensa