Croatiae auctorum Latinorum bibliographia: persona draganicvrancicd1e386

CroALa, 2018-10-19+02:00.

Persona draganicvrancicd1e386

Draganić Vrančić, Friderik 1846

DRAGANIĆ VRANČIĆ, Friderik (Draganich Veranzio), liječnik (Zlosela, danas Pirovac, 1807 — Šibenik, 22. V. 1880). Medicinski fakultet završio u Padovi 1846. raspravom o ispravnom doziranju lijekova. Radio kao privatni liječnik u rodnom mjestu te u Šibeniku, najprije kao općinski, a zatim kao bolnički liječnik i ravnatelj gradske bolnice. God. 1872. darovao je F. Račkom neke rukopise iz obiteljske knjižnice. DJELA: Nonnulla de medicaminum dosi. Dissertatio inauguralis. Patavii 1846. LIT.: Cenno necrologico. Dr. Federico Draganić di Veranzio. L’ Avvenire, 6(1880) 62, str. 3. — M. D. Grmek: Inauguralne disertacije hrvatskih, srpskih i slovenačkih liječnika (1660–1865). Starine, 1951, 43, str. 223–224. — Š. Kordić: Dalmatinski liječnici žrtve svoga zvanja u XIX stoljeću. Saopćenja »Pliva«, 18(1975) str. 165–175. Vladimir Dugački (1993) HBL Vladimir Dugački (1993)

ID

Auctoritas VIAF: 305551062

Opera

Numero: 1

opusid21958226 Nonnulla de medicaminum dosi. Dissertatio inauguralis