Croatiae auctorum Latinorum bibliographia: persona donat01

CroALa, 2018-10-15+02:00.

Persona donat01

o. Ivan Donati p. Joannes Donati m 1717. Kraj školske godine 1717. Zagreb autor profesor šestog razreda isusovačke gimnazije u Zagrebu školska drama Drama 1717. Kraj školske godine 1717. Zagreb Sisačka pobjeda, za kršćane sretna, za Turke kobna Prema podacima bibliografija isusovačkog reda autor djela Sisačka pobjeda, za kršćane sretna, za Turke kobna na latinskom jeziku bio je profesor šestog razreda isusovačke gimnazije u Zagrebu o. Ivan Donati. Drama je izvedena na kraju školske godine 1717. u đačkom kazalištu isusovačke gimnazije u Zagrebu. Staud 223 Takács 50-51 Sommervogel III, 134 Fancev 173 Vodnik 1913 Vanino 1916 Wollman 1924 Fancev 1934 Fancev 1937 Matić 1938 Cindrić 1960 Cindrić1969 Vanino 1969 Bogišić 1974 Batušić 1978a Jembrih 1983b Jembrih 1985 Batušić 1987 Batušić 1991 Novak 1999 Cesarec 2008

Opera

Numero: 1

donat01-d01-1717 Sissiensis victoria Christanis felix, Turcis funesta. Nunc ... praelo commissa, dum praeside r.p. Francisco Prekenfeldt ... positiones ex universa philosophia defenderet ... Andreas Mandel ... anno Dni. 1717 mense die

Donati, Ivan 17.10.1684. Zagreb 17xx_1_third 11.5.1728.

LHP

Graz, Beč, Varaždin, Zagreb, Pečuh drama

DONATI, Ivan,

dramski pisac (Zagreb, 17. X. 1684 — Zagreb, 11. V. 1728). U rodnom gradu polazi gimnaziju a nakon prve godine filozofije u Grazu ulazi 1703. u Isusovački red. Studij filozofije nastavlja u Beču, a teologiju uči u Grazu. Najviše djeluje u Zagrebu kao učitelj gramatike (1708–11), retorike (1717/18) i hrvatski propovjednik (1718–22), potom tri godine upravlja konviktom »Zakmardianum« u Varaždinu, a 1726. propovjednik je i kateheta u Pečuhu. Teško bolestan, posljednje dvije godine proveo je u Zagrebu. U latinskim je stihovima napisao dramu o sisačkoj bitki 1593, koju su njegovi studenti retorike izveli 1717, a iste godine je tiskana. Na hrvatski ju je preveo I. Kosić (u: Sisačka pobjeda 1593. Njezin odjek u hrvatskoj književnosti, Sisak 1993; ur. A. Jembrih). Odlično je pisao latinski u prozi i stihu, a uživao je glas vrsna propovjednika.

DJELA: Sissiensis victoria Christianis felix, Turcis funesta. (Zagrabiae) 1717. LIT.: F. Fancev: Građa za povijest školskog i književnog rada isusovačkoga kolegija u Zagrebu (1606–1772). Starine, 1937, 38, str. 195–196. — M. Vanino: Isusovci i hrvatski narod, 1. Zagreb 1969, 268–269. — A. Jembrih: Prva školska drama o sisačkoj pobjedi (1593). Gesta, 5(1983) 15/16, str. 101–106. — A. Jembrih: Tematsko srednjovjekovno dramska prožimanja na Sveučilištu u Grazu te Zagrebačkoj i Varaždinskoj gimnaziji (1586–1770). Vrela i prinosi, 1985, 15, str. 83. — L. Lukács: Catalogus generalis seu Nomenclator biographicus personarum Provinciae Austriae Societatis Iesu (1551–1773), 1. Romae 1987, 252. — N. Batušić: Narav od fortune. Zagreb 1991. HBL, Mijo Korade (1993)

ID

Auctoritas VIAF 305551074

Opera

Numero: 1

donat01-d01-1717 Sissiensis victoria Christanis felix, Turcis funesta. Nunc ... praelo commissa, dum praeside r.p. Francisco Prekenfeldt ... positiones ex universa philosophia defenderet ... Andreas Mandel ... anno Dni. 1717 mense die