Croatiae auctorum Latinorum bibliographia: persona dominpetruseveckid1e371

CroALa, 2018-12-11+01:00.

Persona dominpetruseveckid1e371

Domin Petruševečki, Ignjat 1836

DOMIN PETRUŠEVEČKI, Ignjat, liječnik (Zagreb, 26. VII. 1809 — Graz, 31. VIII. 1852). Sin Imbriha, pravnika. Gimnaziju pohađao u Zagrebu, a 1824. tiskane su teze empirijske psihologije i logike o kojima su disputirali D. i drugi slušači prve godine filozofije pod vodstvom profesora S. Čučića (Positiones ex psychologia empirica et logica ...). Medicinu završio u Beču 1836. raspravom o hemoroidima. Bio je u Zagrebu županijski fizik i začasni fizik grada Zagreba. Kao pristaša Mađaronske stranke 1840. supotpisao je molbu za osnivanje mađaronskog Casina u Zagrebu i podnio 1847. molbu za izdavanje lista Agramer Beobachter, koji je trebao predobiti krajiške časnike za Mađaronsku stranku. Revolucionarne 1848. kao pukovnijski liječnik služio je u honvedskim mađarskim jedinicama. DJELA: Dissertatio inauguralis medica de haemorrhoidibus. Vindobonae 1836. LIT.: M. D. Grmek: Inauguralne disertacije hrvatskih, srpskih i slovenačkih liječnika (1660–1865). Starine, 1951, 43, str. 142. — J. Horvat: Povijest novinstva Hrvatske 1771–1939. Zagreb 1962, 148. — Isti: Ljudevit Gaj. Zagreb 1975, 161, 243. Vladimir Dugački (1993) HBL Vladimir Dugački (1993)

ID

Auctoritas VIAF: 305551078

Opera

Numero: 1

opusid21957838 Dissertatio inauguralis medica de haemorrhoidibus