Croatiae auctorum Latinorum bibliographia: persona dombayd1e369

CroALa, 2018-11-19+01:00.

Persona dombayd1e369

Dombay, Franjo 1800

DOMBAY, Franjo, orijentalist (Beč, 10. VIII. 1758 — Beč, 31. XII. 1810). Nakon studija na Akademiji orijentalnih jezika u Beču, djelovao je u austrijskoj diplomatskoj službi u Tangeru, kamo je 1783. otputovao u pratnji izaslanstva marokanskom sultanu; od 1788. službuje u Madridu i ondje je u El Escorialu produbio znanje arapskog jezika. Na početku 1790-ih dolazi u Zagreb za tumača istočnih jezika i već 1791. član je Komisije za utvrđivanje austrijsko-turske granice na Uni. U Zagrebu mu je objelodanjeno nekoliko djela iz područja arabistike, filozofije, religije i povijesti naroda Istoka, što je u stogodišnjoj tradiciji zagrebačkog izdavalaštva i tiskarstva s obzirom na tematiku značilo novinu. Uz četiri autorska djela, tu su mu tiskana i dva prijevoda. God. 1794/95. izdan mu je u nakladi knjižare biskupa M. Vrhovca dvosveščani prijevod iz arapskog jezika Geschichte der mauretanischen Könige. Verfasst von dem arabischen Geschichtsschreiber Ebül Hassan Aly Ben Abdallah Ben Ebi Zeran, a 1796. u tiskara J. K. Kotschea prijevod iz španjolskoga Andachtsübung zu dem heiligen Johann Nepomuck. U Zagrebu je priredio za tisak gramatiku mauro-arapskog jezika, koja je, uz nekoliko drugih njegovih djela, bila objavljena u Beču. Zbirku latinskih stihova Fragmenta carminum, tiskanu 1796. u Zagrebu, M. Breyer zabunom je pripisao Dombayu, kojemu je nepoznati priređivač zbirku posvetio. — Dombayevo bavljenje orijentalistikom nije ostalo bez odjeka u krugu zagrebačkih intelektualaca, o čemu govori i tiskani popis pretplatnika na njegova zagrebačka izdanja. Uz bana Nikolu Erdpdyja i biskupa Vrhovca, među pretplatnicima su imena Vrhovcu idejno bliskih zagrebačkih kanonika te profesora zagrebačke gimnazije. S nekima od njih, na primjer s A. A. Baričevićem i biskupom Vrhovcem, D. se dopisivao i nakon premještaja u Beč, gdje je od 1802. do 1809. u Tajnoj dvorskoj kancelariji, a potom tajnik Državnog vijeća. DJELA: Auszug der Lebensgeschichte des Propheten Mohameds mit Bezug auf dessen religions-politische und moralische Gesetze. Agram, Im Verlage der K. K. priv. bischöflichen Buchhandlung, 1795. — Popular-Philosophie der Araber, Perser und Türken theils gesammelt, theils aus orientalischen Manuscripten übersetzt. Agram, Im Verlage der Bischöfl. Buchhandlung, 1795. — Grammatica linguae mauro-arabicae ... Accessit Vocabularium latino-mauro-arabicum. Vindobonae, Apud Camesina, 1800. — Geschichte der Scherifen, oder der Könige des jetzt regierenden Hauses zu Marokko. Agram, Gedruckt mit Novoszelschen Schriften, 1801. LIT.: C. Wurzbach: Biographisches Lexicon des Kaiserthums Oesterreich, 3. Wien 1858. — V. Dukat: Korespondencija Abrahama Penzela i Adama Baričevića. Narodna starina, 3(1924) 7, str. 31. — F. Hille: Franz von Dombay. Ein Wiener Orientalist als Grenzdolmetscher. Deutsche Zeitung in Kroatien, 2(1942) 96, str. 6. — A. Fočo: Franz pl. Dombay — preteča moderne hrvatske orijentalistike. Hrvatski narod, 6(1944) 1139, str. 3. — M. Breyer: Dombay, Franjo (u: Hrvatska enciklopedija, 5. Zagreb 1945). — N. Pribić: Studien zum literarischen Spätbarock in Binnenkroatien. Adam Aloisius Baričević. München 1961. — M. Vrhovac: Dnevnik – Diarium (1801–1809), 1. Zagreb 1987, 697. Elizabeta Palanović (1993) HBL Elizabeta Palanović (1993)

ID

Auctoritas VIAF: 12617654

Opera

Numero: 1

opusid21954579 Grammatica linguae Mauro-arabicae iuxta vernaculi idiomatis usum. Accessit Vocabularium ... Opera et studio Francisci de Dombay