Croatiae auctorum Latinorum bibliographia: persona dojmid1e367

CroALa, 2018-11-20+01:00.

Persona dojmid1e367

Dojmi, Lujo 1839

DOJMI, Lujo (di Delupis), liječnik (Vis, 5. I. 1812 — Vis, 10. IV. 1882). Medicinu završio 1839. u Padovi raspravom o povraćanju. Najprije radio kao općinski liječnik u Hvaru, a zatim od 1841. do kraja života u Visu. Godinu dana boravio u Bagdadu radi proučavanja kolere. Bio je istaknuti autonomaš, brat dugogodišnjega viškog načelnika Petra Dojmija, a neko je vrijeme i sâm obavljao tu dužnost. DJELA: De vomitu. Dissertatio inauguralis. Padova 1839. LIT.: M. D. Grmek: Inauguralne disertacije hrvatskih, srpskih i slovenačkih liječnika (1660–1865). Starine, 1951, 43, str. 220. — G. Novak: Vis, 1. Zagreb 1961. — Š. Kordić: Dalmatinski liječnici žrtve svoga zvanja u XIX stoljeću. Saopćenja »Pliva«, 18(1975) 3, str. 165–175. — N. Bezić-Božanić: Povijest stanovništva u Visu. Split 1988. Vladimir Dugački (1993) HBL Vladimir Dugački (1993)

ID

Auctoritas VIAF: 305551082

Opera

Numero: 1

opusid21954493 De vomitu. Dissertatio inauguralis