Croatiae auctorum Latinorum bibliographia: persona din01

CroALa, 2018-12-15+01:00.

Persona din01

Di Negri, Giacomo Alessandria (Pijemont) 15/16. st. Talijan Dubrovnik knjižar u Dubrovniku

Za njega je tiskano treće izdanje Marulićeve Judite (1523).